Przykłady realizacji

  Kondensator kwasu octowego – wytwornica pary

1007 1 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 23 060 kg
Ciśnienie: 19 bar
Temperatura: 175°C
Medium: zapalne
Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 / Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: kondensowanie gazu reakcyjnego (kwas octowy) i wykorzystanie pary, która została wytworzona w tym procesie, poprzez przekazanie jej do turbiny
Dodatkowy opis:
– Ściany sitowe, dennice, komory: stożkowa i cylindryczna, wykonane zostały w technologii platerowania wybuchowego (tytan ze stalą węglową). Dla zachowania jak najwyższej szczelności układu, opracowaliśmy własną technologię spawania doczołowego blach platerowanych.
– Zastosowano 2330 rur tytanowych o długości 7000 mm, które zostały poddane badaniom wiroprądowym po ich produkcji oraz montażu w wymienniku;
– Przeprowadzono próbę szczelności helem, podczas której nie wykryto nieszczelności większych niż 10-7Pa*m3/s.
– kompensator soczewkowy

  Kondensator oparów z neutralizacji

1514 1 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 19 100 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 160°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

  Podgrzewacz wody kotłowej

Podgrzewacz wody kotłowej wyprodukowany Polimer Tech
Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 43 350 kg
Ciśnienie: 120 bar
Temperatura: 450°C
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 11/12, Cl. 2 – UNS K11789/K11757 / SA–182 Gr.F11, Cl. 2 – UNS K11572 / SA–213 Gr. T11 – UNS K11597 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale węglowe
Dodatkowy opis: dokonaliśmy modernizacji aparatu projektując izolację gorącej ściany sitowej tak, aby obniżyć temperaturę jej pracy

  Zespół kotła parowego: kondensator siarki reaktorów

Zespół kotła parowego: kondensator siarki reaktorów
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 290°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–182 Gr. F12 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: zaprojektowaliśmy system kompensacji wydłużeń cieplnych, aby zapobiec uszkodzeniom wymurówki na gorącej ścianie sitowej; żaroodporna wymurówka na ścianie sitowe

  Warnik mycia potasowego

Warnik mycia potasowego
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 17 900 kg
Ciśnienie: 30 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: podgrzewanie ługu potasowego gazem procesowym w celu zatężenia roztworu oraz otrzymania pary wodne

  Boiler Feed Water Preheater

2797 1 1 e1714993928938Klient: Hyundai Power Systems
Instalacja: Olefin
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/EU
Ciężar: 15 600 kg
Ciśnienie: 173 bar
Temperatura: 280 °C
Materiały: Stale niskowanadowe Cr-Mo-(Ni) (1.6308 – 18MnMoNi5-5), 16Mo3 – 1.5415
Dodatkowy opis: obróbka cieplną złączy spawanych (PWHT).

  Wymiennik ciepła SV12 B010

1592 1
Użytkownik końcowy: Mariehamns Energi AB
Lokalizacja: Mariehamn, Wyspy Alandzkie, Finlandia
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 1900 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: kompensacja wydłużeń cieplnych (stałe ściany sitowe) kompensatorem soczewkowym

  Podgrzewacz wsadu do reaktorów

1362 1

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja uwodornienia benzyny popirolitycznej PGH
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, API 660, TEMA, 2014/68/UE
Ciężar: 27 104 kg
Ciśnienie: 69,2 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12, Cl. 2 – UNS K11757 / SA–182 Gr. F12, Cl. 2 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale nierdzewne
Dodatkowy opis: grubości ścianek płaszcza: 40 mm

  Skraplacz oparów cykloheksanonu

1588 1Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2 szt. x 17 200 kg
Ciśnienie: 1/-1 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie realizacji projektowanie, wytwarzanie i montaż

  Skraplacz kolumny destylacji ekstrakcyjnej

353 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: destylacji ekstrakcyjnej
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 24 200 kg
Ciśnienie: 7/-1 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: przestrzeń rurową (rury, ściany sitowe, komora, dennica) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

  Chłodnica wodna gazu syntezowego

1064 690 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Zakład Amoniaku, Wydział Syntezy
Ilość: 5 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 5 szt. x 7615 kg
Ciśnienie: 360 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: połączenie agrafkowe (hair-pin), dławikowe, aby ułatwić montaż zwykłe śruby zastąpiliśmy napinaczami wielośrubowymi, co pozwoliło obniżyć naciąg montażowy z 6800 Nm do 380 Nm

  Chłodnica gazu procesowego

499 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, EN 13445
Ciężar: 1950 kg
Ciśnienie: 17 bar
Temperatura: 145°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: tytan (Gr. 2 / F2 – UNS R50400 – 3.7035 / Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo tytanem, kompensator soczewkowy

  Kondensator oparów

1514 2 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 5350 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

  Podgrzewacz gazu ziemnego gazem wodorowym

1452 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Wodoru
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Ciężar: 260 kg
Ciśnienie: 25 bar
Temperatura: 625°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy 601 – UNS N06601 – 2.4851 – NiCr23Fe), austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: podnieśliśmy żaroodporność przestrzeni rurowej poprzez dyfuzyjne nałożenie powłoki aluminiowej na powierzchnie ściany sitowej oraz wewnętrzną powierzchnię rur technologicznych i komory

  Odparowywacz amoniaku

1500 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R

Ciężar: 21 110 kg
Ciśnienie: 25/-1 bar
Temperatura: 60°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: odparowanie ciekłego amoniaku poprzez ogrzewanie wodą

  Kondensator kotła parowego

1368 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 2014/68/UE
Ciężar: 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: kompensator soczewkowy, trawienie

  Chłodnica powietrzna gazu syntezowego

Chłodnica powietrzna gazu syntezowego z żebrowaniem rur EN 13445,97/23/WE

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Węzeł syntezy amoniaku
Ilość: 2 zespoły
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 42 000 kg / 1 zespół
Ciśnienie robocze: 312,7 bar
Temperatura: 42°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: Proces chłodzenia w chłodnicy jest zintensyfikowany poprzez zamontowanie czterech wentylatorów do pracy ciągłej w otwartej przestrzeni w układzie nawiewnym z silnikami elektrycznymi wykonanymi w wersji przeciwwybuchowej, wraz z wyposażeniem i przetwornikami częstotliwości.Średnica wirnika wynosi 3048 mm. Wydajność wentylatorów: 4 × 171 000 m3/h.

  Chłodnica powietrzna wody cyrkulacyjnej

1000 1 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 11 850 kg
Ciśnienie: 12 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnice powietrzne pary+CO2+H2S / butanu / Leam Mea / Propanu

1038 1k 1 Użytkownik końcowy: Warri Refining and Petrochemical Company
Lokalizacja: Warri, Nigeria
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 6 szt. x 6500 kg, 1 szt. x 5500 kg, 1 szt. x 2100 kg, 1 szt. x 5300 kg
Ciśnienie: 22,9 bar
Temperatura: 130°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

Chłodnica powietrzna azotu

0 2008 09 1k
Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 18 000 kg
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: projekt modernizacyjny, na podstawie którego wykonaliśmy chłodnicę, miał na celu zwiększenie przepływu medium do 26 000 Nm3/h

  Chłodnica powietrzna ciężkiego oleju napędowego

196 798 1 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja destylacji rurowo-wieżowej DRW
Ilość: 6 sztuk
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 97/23/WE
Ciężar: 6 szt. x 2748 kg
Ciśnienie: 4,5 bar
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica wody ciepłej

539 1 1 Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Kędzierzyn”
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Aldehydów JB OXOPLAST
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 4276 kg
Ciśnienie: 20 bar
Temperatura: 220°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica powietrzna frakcji A41

798 2 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW)
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 3600 kg
Ciśnienie: 4 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: mosiądz / stopy miedzi i cynku (CuZn3 plater ściany sitowej, CuZn20Al2 rury wymiennikowe + żebrowanie rur z aluminium, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo mosiądzem

  Chłodnica powietrzna argonu

0 2007 12 1

Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 7500 kg
Ciśnienie: 8 bar
Temperatura: 550°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: zastosowaliśmy żebrowanie lamelami ze stali austenitycznej (zamiast żebrowania aluminiowego typu extruded) zwiększające wydajność i trwałość urządzenia – opracowana własna technologia produkcji

 Chłodnica powietrzna gazu procesowego

220 1k
Użytkownik końcowy: LNG Silesia
Lokalizacja: kopalnia węgla kamiennego (KWK) w Suszcu
Instalacja skraplania gazu LNG
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1 / 97/23/WE
Ciężar: 1643 kg
Ciśnienie: 2,5 bar
Temperatura: 40°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: w zakres realizacji wchodziło oprócz wytworzenia – wykonanie bilansu cieplnego, dobór materiałów, wentylatora i technologii

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego

2022 1 1 e1634887277121 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Ciężar: 2 x 17 120 kg
Ciśnienie: 23 bar
Temperatura: 170°C
Materiały: stale węglowe

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego

2022 2 1 e1634891996938 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 2 x 15 900 kg
Ciśnienie: 38,2 bar
Temperatura: 285°C
Materiały: stale węglowe

 Deflegmator

2067 1 e1634889048278 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 x 7650 kg
Ciśnienie: 0,35 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

 Odgazowywacz z kolumną

Odgazowywacz z kolumną EN 13445, 2014/68/UE

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 13 150 kg
Ciśnienie: 1 bar
Temperatura: 160°C
Materiały: stale węglowe

 Zbiornik wykroplin kwasu azotowego

1386 1k Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3980 kg
Ciśnienie: 5/-1 bar
Temperatura: 170°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Zbiornik przejściowy roztworu kalafonii

stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), stale nierdzewne. Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2165 kg
Ciśnienie: 14 bar
Temperatura: 250°C
Medium: toksyczne i zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), stale nierdzewne.

 Zbiornik wody kotłowej – odgazowywacz

 Zbiornik wody kotłowej – odgazowywacz

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ciężar: 13 000 kg
Ciśnienie: 3,5 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: wykonaliśmy projekt technologiczny, procesowy i mechaniczny odgazowywacza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD oraz metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM)
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

 Separator kondensatu pary

ASME BPVC U U2 stamp Sekcja VIII Dywizja 1 MES

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 1671 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 250°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis:
– Projekt zachowujący podane przez Klienta maksymalne spadki ciśnień;
– Analiza metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM);
– Analiza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics -CFD).

 Separator gazów nitrozowych

Separator U stamp U2, stamp ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA RUżytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja kwasu azotowego
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 6000 kg
Ciśnienie: 4,8 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: dobraliśmy wewnętrzny system odseparowywania cząstek

 Nasycacz pary neutralizacji

Instalacja neutralizacji kwasu azotowego Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3600 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Nasycacz pary odparowania

 Nasycacz pary odparowania X1NiCrMoCu25-20-5
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2900 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5),austenityczne stale nierdzewne

 Autoklaw (1311)

1311 1Użytkownik końcowy: Larkis
Lokalizacja: Dobczyce
Proces: wulkanizacja elementów gumowych
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 4925 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 200°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: Wykonanie pod klucz: projekt całego zespołu ciśnieniowego, w tym zbiornika, automatyka, hydraulika, elektryka. Uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi.

 Reaktor dysproporcjonowania kalafonii

z739 1Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 3240 kg
Ciśnienie: 6 bar
Temperatura: 320°C
Medium: toksyczne, zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Zespół kotła parowego: komora spalania

1570 1Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 19 160 kg (bez wymurówki)
Ciśnienie: 1,5 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12 – UNS K11757 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Proces: spalanie gazu siarkowodorowego i amoniaku w obecności powietrza wzbogaconego w tlen
Dodatkowy opis: wyposażone w palniki, wyłożone żaroodporną wymurówką w komorach

 Autoklaw (689)

689 1k
Użytkownik końcowy: Hannecard Polska
Lokalizacja: Kraków
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 9000 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 175°C
Materiały: stale węglowe
Proces: wulkanizacja powłok gumowych i ebonitowych naniesionych na części maszyn i urządzeń w parze wodnej lub w mieszaninie powietrza i pary wodnej
Dodatkowy opis: autoklaw z pełną mechaniką i hydraulicznym systemem sterowania: wózkami, siłownikami, systemem otwierania dennicy

 Instalacja osuszania katalizatora heterogenicznego reaktorów uwodornienia – pod klucz

632 2 o
Użytkownik końcowy: PCC MCAA
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Instalacja produkcji kwasu monochlorooctowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciśnienie: 12,5 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pod klucz kompletną instalację osuszania katalizatora w zakładzie produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego.
Proces osuszania katalizatora heterogenicznego został rozdzielony na dwa etapy.
1. Instalacja suszenia parą: osuszanie wstępne przy użyciu pary przegrzanej o temperaturze 150°C i ciśnieniu 2 bar(g).
2. Instalacja suszenia azotem: w drugim etapie zastosowano azot cyrkulujący w układzie zamkniętym podgrzany do temperatury 150°C
Zakres prac:
1. Opracowanie technologiczne i projekt wykonawczy instalacji.
2. Wytworzenie i dostawa płaszczowo rurowych wymienników ciepła: chłodnicy wodnej pary, podgrzewacza azotu, wykraplacza pary; dmuchawy typu Roots DR240T 55kV; rurociągów; orurowania; zaworów regulacyjnych; aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA).
3. Rejestracja aparatów w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).
4. Montaż instalacji.
5. Rozruch instalacji.

 Instalacja nadtlenku benzoilu – pod klucz

943 1 Użytkownik końcowy: Novichem
Lokalizacja: Chorzów
Zakres realizacji:
– Dokumentacje projektowe: mechaniczna, technologiczna, automatyki, elektryczna, zraszaczowa, konstrukcyjna, budowlana, instalacji sygnalizacji pożaru (SAP);
– Prefabrykacja i montaż: rurociągów technicznych, konstrukcji stalowych;
– Dostawa i montaż: części elektrycznej, instalacji zraszaczowej, armatury, reaktorów i silników;
– Prace budowlane związane ze zmianą instalacji ścieków przemysłowych, stanowiska rozładunkowego, ciągów komunikacyjnych, utwardzenia terenu;
– Prace budowlane związane z wykonaniem nowych obiektów budowlanych: zbiornik bezodpływowy ścieków przemysłowych wraz z przyłączem.
– Rozruch instalacji.

 Stacja załadunku kwasu azotowego

Stacja załadunku kwasu azotowego z instalacjami i AKPiA zgodnie z TDT Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Zakres realizacji: Wykonanie pod klucz stacji załadunku kwasu azotowego na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”. Zakres realizacji objął armaturę przepływową, systemy sterujące, ramię załadunkowe, systemy pochłaniania i oczyszczania oparów powstających w procesie załadunku. Wykonaliśmy pełny zakres robót ziemnych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, obsługą geodezyjną, fundamentami, tacą pod nalewanie, prefabrykacją, montażem rurociągów i konstrukcji stalowej, pracami termoizolacyjnymi, elektrycznymi, AKPiA. Ramię załadunkowe zostało zarejestrowane w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonaliśmy rozruch próbny oraz przekazanie całej instalacji do pracy

 Rurociąg kriogeniczny

Rurociąg kriogeniczny DN 65, izolowanany próżniowy, służący do przesyłu ciekłego azotu
Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Ilość: 240 mb. szt. x DN65
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Opis: dostawa i montaż rurociągu kriogenicznego DN 65, izolowanego próżniowo, służącego do przesyłu ciekłego azotu.

 Depropanizer

2290 1A Użytkownik końcowy: Rafineria
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1,
TEMA R

Materiały: stale węglowe
Medium: węglowodory, kwas HF (toksyczne, żrące)
Ciężar: 15 400 kg
Ciśnienie: 24,6 bar/ FV
Temperatura: 135°C
Dodatkowy opis: Depropanizer służy do odzyskania izobutanu z frakcji propanowej. Jest to kolumna dwuśrednicowa, część dolna o średnicy Ø1250 mm, część górna o średnicy Ø950 mm.
Kolumna posiada 36 półek destylacyjnych. Zastosowano stale węglowe SA516 Gr. 70, SA106 Gr. B, SA350 Gr. LF2, S235JR. W dolnej części kolumny zabudowany jest podgrzewacz dostarczający ciepło do destylacji. Aparat zaprojektowany do pracy z medium toksycznym i żrącym przy ciśnieniu do 24,6 bar oraz temperaturze do 135°C.

 Skruber gazów

2290 3A
Użytkownik końcowy: Rafineria
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 2014/68/UE

Materiały: stopy niklu i miedzi, stale węglowe
Medium: węglowodory oraz kwas HF (toksyczne, żrące)
Ciężar: 34 600 kg
Ciśnienie: 10,6/3,5 bar
Temperatura: 145°C
Dodatkowy opis: Skruber gazów zrzutowych służy do neutralizacji gazów kierowanych do układu zrzutów kwaśnych. W skruberze kontrolowany jest poziom ługu potasowego odpowiednim układem sterowania. Ze względu na medium zastosowano odporne na korozję chemiczną materiały SB127 UNS N04400, SA516 Gr.70, SA106 Gr.B. Stop 400 jest odporny na kwas HF o stężeniu od 85 do 95%, w tym bezwodny, w szerokim zakresie temperatur, przy braku zanieczyszczenia tlenem lub dwutlenkiem siarki.

 Striper kwasu

2290 2A Użytkownik końcowy: Rafineria
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 2014/68/UE

Materiały: stale węglowe, monel
Medium: propan, kwas HF (toksyczne, łatwopalne, żrące)
Ciężar: 4 380 kg
Ciśnienie: 26 bar
Temperatura: 120°C
Dodatkowy opis: Striper kwasu ma za zadanie usunąć ewentualny fluorowodór z propanu w procesie destylacji zachodzącej na 20 półkach. Kolumna ta posiada dwie średnice: część dolna: Ø600 mm, górna: Ø437 mm. W dolnej części kolumny zbudowany jest podgrzewacz parowy dostarczający dodatkowe ciepło do procesu. Materiały wykonania: SA516 Gr. 70, SA106 Gr. B, SA350 Gr. LF2, S235JR, UNS N04400.

 Absorber wydmuchów – kolumna

Absorber wydmuchów EN 13445, 2014/68/UE Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: wyposażony w demister, półki Thormann i dystrybutor cieczy
Ciężar: 1600 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 190°C

 Kolumna bieląca

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE


Ciężar: 5015 kg
Ciśnienie: 5 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: w zakres wykonania weszły zaprojektowanie, wytworzenie i montaż na instalacji.

 Podkolektory pieca reformingu parowego gazu ziemnego

Podkolektory pieca reformingu parowego gazu ziemnego Użytkownik końcowy: Zakłady chemiczne
Lokalizacja: Polska
Instalacja: przygotowania gazu ziemnego
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 9 szt. x 775 kg
Ciśnienie: 37 bar
Temperatura: 815°C
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (UNS N08810)
Dodatkowy opis:
– dobraliśmy taki materiał (rury z materiału grupa 45 odlewane odśrodkowo), aby pogodzić wymagania dotyczące antykorozyjności (planowany czas użytkowania urządzeń min. 100 000 h) z bardzo wysoką (815°C) temperaturą dopuszczalną urządzenia.
– dwa cykle symulowanej obróbki cieplnej (SPWHT)

 Zbiornik cyrkulacyjny kwasu siarkowego

2327

2327 podest www

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty (Tarnów)
Lokalizacja: Tarnów
Instalacja: Węzeł absorbcji kwasu na wydziale WKS i SHA
Przepisy projektowe: EN 13445


Ciężar: 8519 kg
Ciśnienie: 0,48 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, żrące
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczne stale nierdzewne.
Proces: zbiornik cyrkulacyjny ma zastosowanie w układzie technologicznym obiegu kwasu siarkowego dla wież suszących.


Zakres wykonania:

  • Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika cyrkulacyjnego kwasu siarkowego

  • Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji opodestowania zbiornika

  • Naprawa fundamentów i tacy z cegieł kwasoodpornych

  • Wymiana zbiornika cyrkulacyjnego wraz z konstrukcją oraz demontażem i montażem orurowania i pomp

 Konstrukcje stalowe

2471
Użytkownik końcowy: ArcelorMittal
Lokalizacja: Kraków
Prefabrykacja płatw stropowych do rozbudowy hali ArcelorMittal w Krakowie. Generalny wykonawca: SKANSKA. Łącznie dostarczyliśmy 60 ton gotowych elementów

 Podgrzewacz wody zasilającej kocioł

815 1 j Użytkownik końcowy: Fatima Group Pakarab Fertilizers
Lokalizacja: Multan, Pakistan
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: płaszcz wewnętrzny z tytanu
Ciężar: 4 szt. x 828 kg
Ciśnienie: 16,7/-1 bar
Temperatura: 270°C

 Odpływ do pompy

840 1k Użytkownik końcowy: Jordan Phosphate Mines
Lokalizacja: Amman, Jordania
Ciężar: 3000 kg
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (Sanicro 28 – UNS N08028 – 1.4563 – X1NiCrMoCu31-27- 4), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczna stal nierdzewna

Ramy fundamentowe sprężarek gazu

273 1
Odbiorca: Siemens
Ilość: 3 sztuki
Ciężar: 3 szt. x 10 000 kg

Materiały: stale węglowe

 Elektryczny podgrzewacz azotu 400 kW

848 1k Użytkownik końcowy: AirLiquide
Lokalizacja: Kraków

Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie grzałki i termopary.
Ciężar: 750 kg

 Ekspertyza i określenie przyczyn drgań kolumny

1999Wykonanie ekspertyzy dla kolumny w związku z jej okresowymi niepożądanymi drganiami w czasie eksploatacji. Celem opracowania było:

• Określenie przyczyn występowania drgań kolumny;
• Ocena możliwych działań mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu drgań i ewentualne skrócenie czasu ich ekspozycji;
• Analiza wpływu obciążeń drganiowych na stopień wyeksploatowania kolumny oraz jej posadowienia;
• Sformułowanie zaleceń końcowych z uwzględnieniem sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania kolumny.

Wykonano:

• Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
• Analizę statyczną MES
• Analizę modalną
• Analizę przepływową CFD
• Analizę poprawności wykonania projektu budowlanego fundamentu

 Skraplacz wody reakcyjnej HP

1568 1 k Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 15 850 kg
Ciśnienie: 11,66 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: rurki – tytan (SB–338 Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035 – Ti), pozostałe: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: 2083 rurki ∅ 25,4×1,2

 Zbiornik filtra z wężownicą zewnętrzną 

Filter vessel with external coil Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: ASME VIII Div.1
Ciężar: 20 800 kg
Ciśnienie: 98 bar
Temperatura: 335 °C
Materiały: stopy niklowo-molibdenowo-chromowe z dodatkiem wolframu (Hastelloy C276), stale węglowe (SA-266 Gr. 4 S13, SA-516 Gr. 70 S5), stal nierdzewna TP321/347

Proces: Usuwanie zanieczyszczeń w postaci stałych cząstek, głównie od strony katalizatora. Zawiesina poddawana procesowi filtracji podgrzewana jest przy użyciu wężownicy w przestrzeni, w której przepływa gorący olej wysokotemperaturowy.

Dodatkowy opis:
– Naprawa zbiornika filtra polegała na wykonaniu nowej części dolnej – zbiornika, mającej zastosowanie w miejsce wyeksploatowanej części aparatu.
– Wewnętrzną przestrzeń dodatkowo powłoką ze stali nierdzewnej metodą napawania wybuchowego oraz platerowania.
– Na zewnątrz aparatu wykonano wężownicę ze stali węglowej.

 Elementy wymiennika ciepła nafty oczyszczonej i wodoru

1175 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Ciężar w sumie: 1150 kg
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Dodatkowy opis: wszystkie elementy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej SA 336 Gr. F11 Cl.2 / 1.7335 i napawane austenityczną stalą 19 9 Nb Si – 347Si). W zakresie komora nawrotna, króćce i kołnierze

 Cargi kolumny z materiału Noram SX

1484 1 k Użytkownik końcowy: Uralchem
Lokalizacja: Bereżniki, Rosja
Ilość: 2 cargi
Przepisy projektowe: EN 13445, GOST
Ciężar: 1650 kg + 1350 kg
Ciśnienie: 0,87 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: Sandvik Noram SX / SA-312 / SA-240 UNS S32615
Dodatkowy opis: dobraliśmy po testach materiał do medium (kwas azotowy w stężeniu 99%) w celu podniesienia żywotności carg

 Ruszt ulowy utleniacza

2468 Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Kędzierzyn”
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Kwasu Azotowego w Jednostce Produkcyjnej Nawozy
Średnica: 5000 mm x 1 szt., 3700 mm x 1 szt.
Ilość: 2
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (INCONEL 601H – SB-168 UNS N06601 – 2.4851 – 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C)
Dodatkowy opis: Ruszt podzielony na segmenty. Miejsca styku ścian komórek rusztu spawane obustronnie spoiną grzbietową.

 Skraplacz toluenu – część środkowa

148 1 k Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, 97/23/WE, EN 13445
Ciężar: 6850 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 150°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: powierzchnie przestrzeni rurowej (rurki, ściany sitowe) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

 Ściany szczelne kotła

681 1 Użytkownik końcowy: Zakład energetyczny
Lokalizacja: Grecja
Ilość: 10 sztuk
Materiały: 16Mo3 – 1.5415
Dodatkowy opis: Rury spawane po 20 sztuk wzdłużnie w pakiety. Próby ciśnieniowe każdego pakietu. Wymiary: Szerokość 1210 mm. Średnica rur 38 mm.

 Napawanie kołnierzy materiałem Inconel 625 – 2.4856

1781 1 Klient: Naftoremont
Lokalizacja: Płock
Opis: napawanie Inconel 625 – 2.4856 + obróbka mechaniczna na gotowy wymiar

 Chłodnica międzystopniowa gazu syntezowego

1614 1 Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Police”
Lokalizacja: Police
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 10 200 kg
Ciśnienie: 186 bar
Temperatura: 193°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: 90 mm grubości płaszcza komory

 Elementy wymiennika TK-106

476 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Możejki, Litwa
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 2 szt. x 10 300 kg
Ciśnienie: 91,1 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA-387 Gr.11 Cl2, SA-182 Gr. F11 Cl2, SA-213 Gr. T5)
Dodatkowy opis: Całość wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, przy czym komory napawane wewnątrz materiałem Cr25Ni13. PWHT. W zakresie realizacji wkład rurowy wraz z komorą i głowicą pływającą

 Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe

1508 1 Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja Syntezy na Wydziale Amoniaku II
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 5600 kg
Ciśnienie: 314 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)
Dodatkowy opis: próba ciśnieniowa 449 bar.

 Wyparka – wkład u-rurowy

990 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Płock
Instalacja izomeryzacji
Ciężar: 21 442 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła zastosowaliśmy rury niskożebrowane

 Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe

442 1 Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Wydział Syntezy w Centrum Produkcji Saletry Amonowej
Ilość: 3 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 1 szt. x 1800 kg, 1 szt. x 968 kg, 1 szt. x 462 kg
Ciśnienie: 498 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)

 Kocioł zwrotny w procesie usuwania CO2 – wkłady rurowe

1543 1 Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Węgry
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 21 970 kg
Ciśnienie: 33 bar
Temperatura: 300°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 2 szt. x 891 u-rur

 Chłodnica sprężarki wirowej – wkład

440 1 k Użytkownik końcowy: Kompania Węglowa
Lokalizacja: Rybnik
Instalacja: Elektrociepłownia
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, miedź
Opis dodatkowy: zastosowaliśmy rury wymiennikowe miedziane żebrowane lamelami miedzianymi wg własnej technologii

 Wyparka – wkład u-rurowy

1718 2 1 Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Hydrokrakingu
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 15 820 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 240°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 712 u-rur
Proces: dostarczanie ciepła do kolumny stripingowej poprzez częściowe odparowanie cyrkulującej aminy kosztem ciepła kondensującej pary

  Kondensator kwasu octowego – wytwornica pary

1007 1 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Ciężar: 23 060 kg
Ciśnienie: 19 bar
Temperatura: 175°C
Medium: zapalne

Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 / Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: kondensowanie gazu reakcyjnego (kwas octowy) i wykorzystanie pary, która została wytworzona w tym procesie, poprzez przekazanie jej do turbiny
Dodatkowy opis:
– Ściany sitowe, dennice, komory: stożkowa i cylindryczna, wykonane zostały w technologii platerowania wybuchowego (tytan ze stalą węglową). Dla zachowania jak najwyższej szczelności układu, opracowaliśmy własną technologię spawania doczołowego blach platerowanych.
– Zastosowano 2330 rur tytanowych o długości 7000 mm, które zostały poddane badaniom wiroprądowym po ich produkcji oraz montażu w wymienniku;
– Przeprowadzono próbę szczelności helem, podczas której nie wykryto nieszczelności większych niż 10-7Pa*m3/s.
– kompensator soczewkowy

  Kondensator oparów z neutralizacji

1514 1 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 19 100 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 160°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

  Podgrzewacz wody kotłowej

1543 2 1
Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 43 350 kg
Ciśnienie: 120 bar
Temperatura: 450°C
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 11/12, Cl. 2 – UNS K11789/K11757 / SA–182 Gr.F11, Cl. 2 – UNS K11572 / SA–213 Gr. T11 – UNS K11597 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale węglowe
Dodatkowy opis: dokonaliśmy modernizacji aparatu projektując izolację gorącej ściany sitowej tak, aby obniżyć temperaturę jej pracy

 Zespół kotła parowego: kondensator siarki reaktorów

1570 2 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 290°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–182 Gr. F12 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: zaprojektowaliśmy system kompensacji wydłużeń cieplnych, aby zapobiec uszkodzeniom wymurówki na gorącej ścianie sitowej; żaroodporna wymurówka na ścianie sitowe

 Warnik mycia potasowego

1258 1 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 17 900 kg
Ciśnienie: 30 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: podgrzewanie ługu potasowego gazem procesowym w celu zatężenia roztworu oraz otrzymania pary wodne

 Wymiennik ciepła SV12 B010

1592 1
Użytkownik końcowy: Mariehamns Energi AB
Lokalizacja: Mariehamn, Wyspy Alandzkie, Finlandia
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 1900 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: kompensacja wydłużeń cieplnych (stałe ściany sitowe) kompensatorem soczewkowym

 Podgrzewacz wsadu do reaktorów

1362 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja uwodornienia benzyny popirolitycznej PGH
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, API 660, TEMA, 2014/68/UE
Ciężar: 27 104 kg
Ciśnienie: 69,2 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12, Cl. 2 – UNS K11757 / SA–182 Gr. F12, Cl. 2 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale nierdzewne
Dodatkowy opis: grubości ścianek płaszcza: 40 mm

 Skraplacz oparów cykloheksanonu

1588 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2 szt. x 17 200 kg
Ciśnienie: 1/-1 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie realizacji projektowanie, wytwarzanie i montaż

 Skraplacz kolumny destylacji ekstrakcyjnej

353 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: destylacji ekstrakcyjnej
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 24 200 kg
Ciśnienie: 7/-1 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: przestrzeń rurową (rury, ściany sitowe, komora, dennica) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

 Chłodnica wodna gazu syntezowego

1064 690 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Zakład Amoniaku, Wydział Syntezy
Ilość: 5 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 5 szt. x 7615 kg
Ciśnienie: 360 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: połączenie agrafkowe (hair-pin), dławikowe, aby ułatwić montaż zwykłe śruby zastąpiliśmy napinaczami wielośrubowymi, co pozwoliło obniżyć naciąg montażowy z 6800 Nm do 380 Nm

 Chłodnica gazu procesowego

499 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, EN 13445
Ciężar: 1950 kg
Ciśnienie: 17 bar
Temperatura: 145°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: tytan (Gr. 2 / F2 – UNS R50400 – 3.7035 / Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo tytanem, kompensator soczewkowy

 Kondensator oparów

1514 2 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 5350 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Podgrzewacz gazu ziemnego gazem wodorowym

1452 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Wodoru
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 260 kg
Ciśnienie: 25 bar
Temperatura: 625°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy 601 – UNS N06601 – 2.4851 – NiCr23Fe), austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: podnieśliśmy żaroodporność przestrzeni rurowej poprzez dyfuzyjne nałożenie powłoki aluminiowej na powierzchnie ściany sitowej oraz wewnętrzną powierzchnię rur technologicznych i komory

 Odparowywacz amoniaku

1500 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 21 110 kg
Ciśnienie: 25/-1 bar
Temperatura: 60°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: odparowanie ciekłego amoniaku poprzez ogrzewanie wodą

 Kondensator kotła parowego

1368 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 2014/68/UE
Ciężar: 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: kompensator soczewkowy, trawienie

  Chłodnica powietrzna gazu syntezowego

To nas wyroznia polimer

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Węzeł syntezy amoniaku
Ilość: 2 zespoły
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE

Ciężar: 42 000 kg / 1 zespół
Ciśnienie robocze: 312,7 bar
Temperatura: 42°C

Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: Proces chłodzenia w chłodnicy jest zintensyfikowany poprzez zamontowanie czterech wentylatorów do pracy ciągłej w otwartej przestrzeni w układzie nawiewnym z silnikami elektrycznymi wykonanymi w wersji przeciwwybuchowej, wraz z wyposażeniem i przetwornikami częstotliwości.Średnica wirnika wynosi 3048 mm. Wydajność wentylatorów: 4 × 171 000 m3/h.

  Chłodnica powietrzna wody cyrkulacyjnej

1000 1 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 11 850 kg
Ciśnienie: 12 bar
Temperatura: 100°C

Chłodnice powietrzne pary+CO2+H2S / butanu / Leam Mea / Propanu

1038 1k 1
Użytkownik końcowy: Warri Refining and Petrochemical Company
Lokalizacja: Warri, Nigeria
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 6 szt. x 6500 kg, 1 szt. x 5500 kg, 1 szt. x 2100 kg, 1 szt. x 5300 kg
Ciśnienie: 22,9 bar
Temperatura: 130°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica powietrzna azotu

0 2008 09 1k
Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 18 000 kg
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: projekt modernizacyjny, na podstawie którego wykonaliśmy chłodnicę, miał na celu zwiększenie przepływu medium do 26 000 Nm3/h

  Chłodnica powietrzna ciężkiego oleju napędowego

196 798 1 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja destylacji rurowo-wieżowej DRW
Ilość: 6 sztuk
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 97/23/WE
Ciężar: 6 szt. x 2748 kg
Ciśnienie: 4,5 bar
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica wody ciepłej

539 1 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Kędzierzyn”
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Aldehydów JB OXOPLAST
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 4276 kg
Ciśnienie: 20 bar
Temperatura: 220°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica powietrzna frakcji A41

798 2 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW)
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 3600 kg
Ciśnienie: 4 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: mosiądz / stopy miedzi i cynku (CuZn3 plater ściany sitowej, CuZn20Al2 rury wymiennikowe + żebrowanie rur z aluminium, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo mosiądzem

  Chłodnica powietrzna argonu

0 2007 12 1
Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 7500 kg
Ciśnienie: 8 bar
Temperatura: 550°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: zastosowaliśmy żebrowanie lamelami ze stali austenitycznej (zamiast żebrowania aluminiowego typu extruded) zwiększające wydajność i trwałość urządzenia – opracowana własna technologia produkcji

 Chłodnica powietrzna gazu procesowego

220 1k
Użytkownik końcowy: LNG Silesia
Lokalizacja: kopalnia węgla kamiennego (KWK) w Suszcu
Instalacja skraplania gazu LNG
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1 / 97/23/WE
Ciężar: 1643 kg
Ciśnienie: 2,5 bar
Temperatura: 40°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: w zakres realizacji wchodziło oprócz wytworzenia – wykonanie bilansu cieplnego, dobór materiałów, wentylatora i technologii

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego

2022 1 1 e1634887277121
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 2 x 17 120 kg
Ciśnienie: 23 bar
Temperatura: 170°C
Materiały: stale węglowe

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego

2022 2 1 e1634891996938
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 2 x 15 900 kg
Ciśnienie: 38,2 bar
Temperatura: 285°C
Materiały: stale węglowe

 Deflegmator

2067 1 e1634889048278
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 x 7650 kg
Ciśnienie: 0,35 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

 Odgazowywacz z kolumną

1610 1 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 13 150 kg
Ciśnienie: 1 bar
Temperatura: 160°C
Materiały: stale węglowe

 Zbiornik wykroplin kwasu azotowego

1386 1k
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3980 kg
Ciśnienie: 5/-1 bar
Temperatura: 170°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Zbiornik przejściowy roztworu kalafonii

1659 1
Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2165 kg
Ciśnienie: 14 bar
Temperatura: 250°C
Medium: toksyczne i zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), stale nierdzewne.

 Zbiornik wody kotłowej – odgazowywacz

1379 1 1 w
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ciężar: 13 000 kg
Ciśnienie: 3,5 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: wykonaliśmy projekt technologiczny, procesowy i mechaniczny odgazowywacza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD oraz metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM)
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

 Separator kondensatu pary

1174 2 velocity
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 1671 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 250°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis:
– Projekt zachowujący podane przez Klienta maksymalne spadki ciśnień;
– Analiza metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM);
– Analiza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics -CFD).

 Separator gazów nitrozowych

1379 2 1 w
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja kwasu azotowego
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 6000 kg
Ciśnienie: 4,8 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: dobraliśmy wewnętrzny system odseparowywania cząstek

 Nasycacz pary neutralizacji

1396 3 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3600 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Nasycacz pary odparowania

1396 2 1k
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2900 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5),austenityczne stale nierdzewne

 Autoklaw (1311)

1311 1
Użytkownik końcowy: Larkis
Lokalizacja: Dobczyce
Proces: wulkanizacja elementów gumowych
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 4925 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 200°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: Wykonanie pod klucz: projekt całego zespołu ciśnieniowego, w tym zbiornika, automatyka, hydraulika, elektryka. Uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi.

 Reaktor dysproporcjonowania kalafonii

z739 1
Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 3240 kg
Ciśnienie: 6 bar
Temperatura: 320°C
Medium: toksyczne, zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Zespół kotła parowego: komora spalania

1570 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 19 160 kg (bez wymurówki)
Ciśnienie: 1,5 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12 – UNS K11757 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Proces: spalanie gazu siarkowodorowego i amoniaku w obecności powietrza wzbogaconego w tlen
Dodatkowy opis: wyposażone w palniki, wyłożone żaroodporną wymurówką w komorach

 Autoklaw (689)

689 1k
Użytkownik końcowy: Hannecard Polska
Lokalizacja: Kraków
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 9000 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 175°C
Materiały: stale węglowe
Proces: wulkanizacja powłok gumowych i ebonitowych naniesionych na części maszyn i urządzeń w parze wodnej lub w mieszaninie powietrza i pary wodnej
Dodatkowy opis: autoklaw z pełną mechaniką i hydraulicznym systemem sterowania: wózkami, siłownikami, systemem otwierania dennicy

 Instalacja osuszania katalizatora heterogenicznego reaktorów uwodornienia – pod klucz

632 2 o
Użytkownik końcowy: PCC MCAA
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Instalacja produkcji kwasu monochlorooctowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciśnienie: 12,5 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pod klucz kompletną instalację osuszania katalizatora w zakładzie produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego.
Proces osuszania katalizatora heterogenicznego został rozdzielony na dwa etapy.
1. Instalacja suszenia parą: osuszanie wstępne przy użyciu pary przegrzanej o temperaturze 150°C i ciśnieniu 2 bar(g).
2. Instalacja suszenia azotem: w drugim etapie zastosowano azot cyrkulujący w układzie zamkniętym podgrzany do temperatury 150°C
Zakres prac:
1. Opracowanie technologiczne i projekt wykonawczy instalacji.
2. Wytworzenie i dostawa płaszczowo rurowych wymienników ciepła: chłodnicy wodnej pary, podgrzewacza azotu, wykraplacza pary; dmuchawy typu Roots DR240T 55kV; rurociągów; orurowania; zaworów regulacyjnych; aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA).
3. Rejestracja aparatów w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).
4. Montaż instalacji.
5. Rozruch instalacji.

 Instalacja nadtlenku benzoilu – pod klucz

943 1
Użytkownik końcowy: Novichem
Lokalizacja: Chorzów
Zakres realizacji:
– Dokumentacje projektowe: mechaniczna, technologiczna, automatyki, elektryczna, zraszaczowa, konstrukcyjna, budowlana, instalacji sygnalizacji pożaru (SAP);
– Prefabrykacja i montaż: rurociągów technicznych, konstrukcji stalowych;
– Dostawa i montaż: części elektrycznej, instalacji zraszaczowej, armatury, reaktorów i silników;
– Prace budowlane związane ze zmianą instalacji ścieków przemysłowych, stanowiska rozładunkowego, ciągów komunikacyjnych, utwardzenia terenu;
– Prace budowlane związane z wykonaniem nowych obiektów budowlanych: zbiornik bezodpływowy ścieków przemysłowych wraz z przyłączem.
– Rozruch instalacji.

 Stacja załadunku kwasu azotowego

224 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Zakres realizacji: Wykonanie pod klucz stacji załadunku kwasu azotowego na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”. Zakres realizacji objął armaturę przepływową, systemy sterujące, ramię załadunkowe, systemy pochłaniania i oczyszczania oparów powstających w procesie załadunku. Wykonaliśmy pełny zakres robót ziemnych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, obsługą geodezyjną, fundamentami, tacą pod nalewanie, prefabrykacją, montażem rurociągów i konstrukcji stalowej, pracami termoizolacyjnymi, elektrycznymi, AKPiA. Ramię załadunkowe zostało zarejestrowane w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonaliśmy rozruch próbny oraz przekazanie całej instalacji do pracy

 Rurociąg kriogeniczny

2008 07 1
Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Ilość: 240 mb. szt. x DN65
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Opis: dostawa i montaż rurociągu kriogenicznego DN 65, izolowanego próżniowo, służącego do przesyłu ciekłego azotu.

 Depropanizer

2290 1A
Użytkownik końcowy: Rafineria
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1,
TEMA R

Materiały: stale węglowe
Medium: węglowodory, kwas HF (toksyczne, żrące)
Ciężar: 15 400 kg
Ciśnienie: 24,6 bar/ FV
Temperatura: 135°C”

Dodatkowy opis: Depropanizer służy do odzyskania izobutanu z frakcji propanowej. Jest to kolumna dwuśrednicowa, część dolna o średnicy Ø1250 mm, część górna o średnicy Ø950 mm.
Kolumna posiada 36 półek destylacyjnych. Zastosowano stale węglowe SA516 Gr. 70, SA106 Gr. B, SA350 Gr. LF2, S235JR. W dolnej części kolumny zabudowany jest podgrzewacz dostarczający ciepło do destylacji. Aparat zaprojektowany do pracy z medium toksycznym i żrącym przy ciśnieniu do 24,6 bar oraz temperaturze do 135°C.

 Skruber gazów

2290 3A

Użytkownik końcowy: Rafineria
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 2014/68/UE

Materiały: stopy niklu i miedzi, stale węglowe
Medium: węglowodory oraz kwas HF (toksyczne, żrące)

Dodatkowy opis: Skruber gazów zrzutowych służy do neutralizacji gazów kierowanych do układu zrzutów kwaśnych. W skruberze kontrolowany jest poziom ługu potasowego odpowiednim układem sterowania. Ze względu na medium zastosowano odporne na korozję chemiczną materiały SB127 UNS N04400, SA516 Gr.70, SA106 Gr.B. Stop 400 jest odporny na kwas HF o stężeniu od 85 do 95%, w tym bezwodny, w szerokim zakresie temperatur, przy braku zanieczyszczenia tlenem lub dwutlenkiem siarki.

 Striper kwasu

2290 2A

Użytkownik końcowy: Rafineria
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, 2014/68/UE

Materiały: stale węglowe, monel
Medium: propan, kwas HF (toksyczne, łatwopalne, żrące)

Ciężar: 4 380 kg
Ciśnienie: 26 bar
Temperatura: 120°C

Dodatkowy opis: Striper kwasu ma za zadanie usunąć ewentualny fluorowodór z propanu w procesie destylacji zachodzącej na 20 półkach. Kolumna ta posiada dwie średnice: część dolna: Ø600 mm, górna: Ø437 mm. W dolnej części kolumny zbudowany jest podgrzewacz parowy dostarczający dodatkowe ciepło do procesu. Materiały wykonania: SA516 Gr. 70, SA106 Gr. B, SA350 Gr. LF2, S235JR, UNS N04400.

 Absorber wydmuchów – kolumna

Absorber wydmuchów EN 13445, 2014/68/UE

Ciężar: 1600 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 190°C

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: wyposażony w demister, półki Thormann i dystrybutor cieczy

 Kolumna bieląca

1650 e1661516629538

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Ciężar: 5015 kg
Ciśnienie: 5 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)

Dodatkowy opis: w zakres wykonania weszły zaprojektowanie, wytworzenie i montaż na instalacji.

 Podkolektory pieca reformingu parowego gazu ziemnego

1339 1 w
Użytkownik końcowy: Chemical plant
Lokalizacja: Polska
Instalacja: przygotowania gazu ziemnego
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 9 szt. x 775 kg
Ciśnienie: 37 bar
Temperatura: 815°C
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (UNS N08810)
Dodatkowy opis:
– dobraliśmy taki materiał (rury z materiału grupa 45 odlewane odśrodkowo), aby pogodzić wymagania dotyczące antykorozyjności (planowany czas użytkowania urządzeń min. 100 000 h) z bardzo wysoką (815°C) temperaturą dopuszczalną urządzenia.
– dwa cykle symulowanej obróbki cieplnej (SPWHT)

 Zbiornik cyrkulacyjny kwasu siarkowego

2327
2327 podest www

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty (Tarnów)
Lokalizacja: Tarnów
Instalacja: Węzeł absorbcji kwasu na wydziale WKS i SHA
Przepisy projektowe: EN 13445

Ciężar: 8519 kg
Ciśnienie: 0,48 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, żrące”
#rowspan# “Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczne stale nierdzewne.
Proces: zbiornik cyrkulacyjny ma zastosowanie w układzie technologicznym obiegu kwasu siarkowego dla wież suszących.


Zakres wykonania:

  • Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika cyrkulacyjnego kwasu siarkowego

  • Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji opodestowania zbiornika

  • Naprawa fundamentów i tacy z cegieł kwasoodpornych

  • Wymiana zbiornika cyrkulacyjnego wraz z konstrukcją oraz demontażem i montażem orurowania i pomp

 Konstrukcje stalowe

2471
Użytkownik końcowy: ArcelorMittal
Lokalizacja: Kraków
Prefabrykacja płatw stropowych do rozbudowy hali ArcelorMittal w Krakowie. Generalny wykonawca: SKANSKA. Łącznie dostarczyliśmy 60 ton gotowych elementów

 Podgrzewacz wody zasilającej kocioł

815 1 j
Użytkownik końcowy: Fatima Group Pakarab Fertilizers
Lokalizacja: Multan, Pakistan
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: płaszcz wewnętrzny z tytanu
Ciężar: 4 szt. x 828 kg
Ciśnienie: 16,7/-1 bar
Temperatura: 270°C

 Odpływ do pompy

840 1k
Użytkownik końcowy: Jordan Phosphate Mines
Lokalizacja: Amman, Jordania
Ciężar: 3000 kg
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (Sanicro 28 – UNS N08028 – 1.4563 – X1NiCrMoCu31-27- 4), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczna stal nierdzewna

Ramy fundamentowe sprężarek gazu

273 1
Odbiorca: Siemens
Ilość: 3 sztuki
Ciężar: 3 szt. x 10 000 kg

Materiały: stale węglowe

 Elektryczny podgrzewacz azotu 400 kW

848 1k
Użytkownik końcowy: AirLiquide
Lokalizacja: Kraków

Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie grzałki i termopary.
Ciężar: 750 kg

 Ekspertyza i określenie przyczyn drgań kolumny

1999
Wykonanie ekspertyzy dla kolumny w związku z jej okresowymi niepożądanymi drganiami w czasie eksploatacji. Celem opracowania było:

• Określenie przyczyn występowania drgań kolumny;
• Ocena możliwych działań mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu drgań i ewentualne skrócenie czasu ich ekspozycji;
• Analiza wpływu obciążeń drganiowych na stopień wyeksploatowania kolumny oraz jej posadowienia;
• Sformułowanie zaleceń końcowych z uwzględnieniem sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania kolumny.

Wykonano:

• Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
• Analizę statyczną MES
• Analizę modalną
• Analizę przepływową CFD
• Analizę poprawności wykonania projektu budowlanego fundamentu

HP Reaction Water Condenser

1568 1 k
Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 15 850 kg
Ciśnienie: 11,66 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: rurki – tytan (SB–338 Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035 – Ti), pozostałe: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: 2083 rurki ∅ 25,4×1,2

 Zbiornik filtra z wężownicą zewnętrzną 

Filter vessel with external coil
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: ASME VIII Div.1
Ciężar: 20 800 kg
Ciśnienie: 98 bar
Temperatura: 335 °C
Materiały: stopy niklowo-molibdenowo-chromowe z dodatkiem wolframu (Hastelloy C276), stale węglowe (SA-266 Gr. 4 S13, SA-516 Gr. 70 S5), stal nierdzewna TP321/347

Proces: Usuwanie zanieczyszczeń w postaci stałych cząstek, głównie od strony katalizatora. Zawiesina poddawana procesowi filtracji podgrzewana jest przy użyciu wężownicy w przestrzeni, w której przepływa gorący olej wysokotemperaturowy.

Dodatkowy opis:
– Naprawa zbiornika filtra polegała na wykonaniu nowej części dolnej – zbiornika, mającej zastosowanie w miejsce wyeksploatowanej części aparatu.
– Wewnętrzną przestrzeń dodatkowo powłoką ze stali nierdzewnej metodą napawania wybuchowego oraz platerowania.
– Na zewnątrz aparatu wykonano wężownicę ze stali węglowej.

Elementy wymiennika ciepła nafty oczyszczonej i wodoru

1175 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Ciężar w sumie: 1150 kg
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Dodatkowy opis: wszystkie elementy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej SA 336 Gr. F11 Cl.2 / 1.7335 i napawane austenityczną stalą 19 9 Nb Si – 347Si). W zakresie komora nawrotna, króćce i kołnie

Cargi kolumny z materiału Noram SX

1484 1 k
Użytkownik końcowy: Uralchem
Lokalizacja: Bereżniki, Rosja
Ilość: 2 cargi
Przepisy projektowe: EN 13445, GOST
Ciężar: 1650 kg + 1350 kg
Ciśnienie: 0,87 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: Sandvik Noram SX / SA-312 / SA-240 UNS S32615
Dodatkowy opis: dobraliśmy po testach materiał do medium (kwas azotowy w stężeniu 99%) w celu podniesienia żywotności carg

 Ruszt ulowy utleniacza

2468
Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “”Kędzierzyn””
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Kwasu Azotowego w Jednostce Produkcyjnej Nawozy
Średnica: 5000 mm x 1 szt., 3700 mm x 1 szt.
Ilość: 2
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (INCONEL 601H – SB-168 UNS N06601 – 2.4851 – 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C)
Dodatkowy opis: Ruszt podzielony na segmenty. Miejsca styku ścian komórek rusztu spawane obustronnie spoiną grzbietową.

Skraplacz toluenu – część środkowa

148 1 k
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, 97/23/WE, EN 13445
Ciężar: 6850 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 150°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: powierzchnie przestrzeni rurowej (rurki, ściany sitowe) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

Ściany szczelne kotła

681 1
Użytkownik końcowy: Zakład energetyczny
Lokalizacja: Grecja
Ilość: 10 sztuk
Materiały: 16Mo3 – 1.5415
Dodatkowy opis: Rury spawane po 20 sztuk wzdłużnie w pakiety. Próby ciśnieniowe każdego pakietu. Wymiary: Szerokość 1210 mm. Średnica rur 38 mm.

Napawanie kołnierzy materiałem Inconel 625 – 2.4856

1781 1
Klient: Naftoremont
Lokalizacja: Płock
Opis: napawanie Inconel 625 – 2.4856 + obróbka mechaniczna na gotowy wymiar

 Chłodnica międzystopniowa gazu syntezowego

1614 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Police”
Lokalizacja: Police
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 10 200 kg
Ciśnienie: 186 bar
Temperatura: 193°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: 90 mm grubości płaszcza komory

 Elementy wymiennika TK-106

476 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 2 szt. x 10 300 kg
Ciśnienie: 91,1 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA-387 Gr.11 Cl2, SA-182 Gr. F11 Cl2, SA-213 Gr. T5)
Dodatkowy opis: Całość wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, przy czym komory napawane wewnątrz materiałem Cr25Ni13. PWHT. W zakresie realizacji wkład rurowy wraz z komorą i głowicą pływającą

Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe

1508 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja Syntezy na Wydziale Amoniaku II
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 5600 kg
Ciśnienie: 314 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)
Dodatkowy opis: próba ciśnieniowa 449 bar.

Wyparka – wkład u-rurowy

990 1
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja izomeryzacji
Ciężar: 21 442 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła zastosowaliśmy rury niskożebrowane

Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe

442 1
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Wydział Syntezy w Centrum Produkcji Saletry Amonowej
Ilość: 3 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 1 szt. x 1800 kg, 1 szt. x 968 kg, 1 szt. x 462 kg
Ciśnienie: 498 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)

CO2 stripper shift effluent reboiler – u-tube bundles

1543 1
Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Węgry
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 21 970 kg
Ciśnienie: 33 bar
Temperatura: 300°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 2 szt. x 891 u-rur

Chłodnica sprężarki wirowej – wkład

440 1 k
Użytkownik końcowy: Kompania Węglowa
Lokalizacja: Rybnik
Instalacja: Elektrociepłownia
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, miedź
Opis dodatkowy: zastosowaliśmy rury wymiennikowe miedziane żebrowane lamelami miedzianymi wg własnej technologii

Wyparka – wkład u-rurowy

1718 2 1

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Hydrokrakingu
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 15 820 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 240°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 712 u-rur
Proces: dostarczanie ciepła do kolumny stripingowej poprzez częściowe odparowanie cyrkulującej aminy kosztem ciepła kondensującej pary
Polimer international business 2024
Polska
Rosja
Litwa
Białoruś
Grecja
Węgry
Finlandia
Czechy
Pakistan
Jordania
Nigeria
Niemcy