Przykłady realizacji

  Kondensator kwasu octowego – wytwornica pary


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 23 060 kg
Ciśnienie: 19 bar
Temperatura: 175°C
Medium: zapalne
Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 / Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: kondensowanie gazu reakcyjnego (kwas octowy) i wykorzystanie pary, która została wytworzona w tym procesie, poprzez przekazanie jej do turbiny
Dodatkowy opis:
– Ściany sitowe, dennice, komory: stożkowa i cylindryczna, wykonane zostały w technologii platerowania wybuchowego (tytan ze stalą węglową). Dla zachowania jak najwyższej szczelności układu, opracowaliśmy własną technologię spawania doczołowego blach platerowanych.
– Zastosowano 2330 rur tytanowych o długości 7000 mm, które zostały poddane badaniom wiroprądowym po ich produkcji oraz montażu w wymienniku;
– Przeprowadzono próbę szczelności helem, podczas której nie wykryto nieszczelności większych niż 10-7Pa*m3/s.
– kompensator soczewkowy

  Kondensator oparów z neutralizacji


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 19 100 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 160°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

  Podgrzewacz wody kotłowej

Podgrzewacz wody kotłowej wyprodukowany Polimer Tech
Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 43 350 kg
Ciśnienie: 120 bar
Temperatura: 450°C
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 11/12, Cl. 2 – UNS K11789/K11757 / SA–182 Gr.F11, Cl. 2 – UNS K11572 / SA–213 Gr. T11 – UNS K11597 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale węglowe
Dodatkowy opis: dokonaliśmy modernizacji aparatu projektując izolację gorącej ściany sitowej tak, aby obniżyć temperaturę jej pracy

 Zespół kotła parowego: kondensator siarki reaktorów

Zespół kotła parowego: kondensator siarki reaktorów
Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 290°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–182 Gr. F12 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: zaprojektowaliśmy system kompensacji wydłużeń cieplnych, aby zapobiec uszkodzeniom wymurówki na gorącej ścianie sitowej; żaroodporna wymurówka na ścianie sitowe

 Warnik mycia potasowego

Warnik mycia potasowego
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 17 900 kg
Ciśnienie: 30 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: podgrzewanie ługu potasowego gazem procesowym w celu zatężenia roztworu oraz otrzymania pary wodne

 Wymiennik ciepła SV12 B010


Użytkownik końcowy: Mariehamns Energi AB
Lokalizacja: Mariehamn, Wyspy Alandzkie, Finlandia
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 1900 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: kompensacja wydłużeń cieplnych (stałe ściany sitowe) kompensatorem soczewkowym

 Podgrzewacz wsadu do reaktorówUżytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja uwodornienia benzyny popirolitycznej PGH
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, API 660, TEMA, 2014/68/UE
Ciężar: 27 104 kg
Ciśnienie: 69,2 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12, Cl. 2 – UNS K11757 / SA–182 Gr. F12, Cl. 2 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale nierdzewne
Dodatkowy opis: grubości ścianek płaszcza: 40 mm

 Skraplacz oparów cykloheksanonu

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2 szt. x 17 200 kg
Ciśnienie: 1/-1 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie realizacji projektowanie, wytwarzanie i montaż

 Skraplacz kolumny destylacji ekstrakcyjnej


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: destylacji ekstrakcyjnej
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 24 200 kg
Ciśnienie: 7/-1 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: przestrzeń rurową (rury, ściany sitowe, komora, dennica) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

 Chłodnica wodna gazu syntezowego


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Zakład Amoniaku, Wydział Syntezy
Ilość: 5 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 5 szt. x 7615 kg
Ciśnienie: 360 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: połączenie agrafkowe (hair-pin), dławikowe, aby ułatwić montaż zwykłe śruby zastąpiliśmy napinaczami wielośrubowymi, co pozwoliło obniżyć naciąg montażowy z 6800 Nm do 380 Nm

 Chłodnica gazu procesowego


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, EN 13445
Ciężar: 1950 kg
Ciśnienie: 17 bar
Temperatura: 145°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: tytan (Gr. 2 / F2 – UNS R50400 – 3.7035 / Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo tytanem, kompensator soczewkowy

 Kondensator oparów


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 5350 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Podgrzewacz gazu ziemnego gazem wodorowym


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Wodoru
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Ciężar: 260 kg
Ciśnienie: 25 bar
Temperatura: 625°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy 601 – UNS N06601 – 2.4851 – NiCr23Fe), austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: podnieśliśmy żaroodporność przestrzeni rurowej poprzez dyfuzyjne nałożenie powłoki aluminiowej na powierzchnie ściany sitowej oraz wewnętrzną powierzchnię rur technologicznych i komory

 Odparowywacz amoniaku


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R

Ciężar: 21 110 kg
Ciśnienie: 25/-1 bar
Temperatura: 60°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: odparowanie ciekłego amoniaku poprzez ogrzewanie wodą

 Kondensator kotła parowego


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 2014/68/UE
Ciężar: 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: kompensator soczewkowy, trawienie

  Chłodnica powietrzna gazu syntezowego

Chłodnica powietrzna gazu syntezowego z żebrowaniem rur EN 13445,97/23/WE

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Węzeł syntezy amoniaku
Ilość: 2 zespoły
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 42 000 kg / 1 zespół
Ciśnienie robocze: 312,7 bar
Temperatura: 42°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: Proces chłodzenia w chłodnicy jest zintensyfikowany poprzez zamontowanie czterech wentylatorów do pracy ciągłej w otwartej przestrzeni w układzie nawiewnym z silnikami elektrycznymi wykonanymi w wersji przeciwwybuchowej, wraz z wyposażeniem i przetwornikami częstotliwości.Średnica wirnika wynosi 3048 mm. Wydajność wentylatorów: 4 × 171 000 m3/h.

  Chłodnica powietrzna wody cyrkulacyjnej

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 11 850 kg
Ciśnienie: 12 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnice powietrzne pary+CO2+H2S / butanu / Leam Mea / Propanu

Użytkownik końcowy: Warri Refining and Petrochemical Company
Lokalizacja: Warri, Nigeria
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 6 szt. x 6500 kg, 1 szt. x 5500 kg, 1 szt. x 2100 kg, 1 szt. x 5300 kg
Ciśnienie: 22,9 bar
Temperatura: 130°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

Chłodnica powietrzna azotu


Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 18 000 kg
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: projekt modernizacyjny, na podstawie którego wykonaliśmy chłodnicę, miał na celu zwiększenie przepływu medium do 26 000 Nm3/h

  Chłodnica powietrzna ciężkiego oleju napędowego

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja destylacji rurowo-wieżowej DRW
Ilość: 6 sztuk
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 97/23/WE
Ciężar: 6 szt. x 2748 kg
Ciśnienie: 4,5 bar
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica wody ciepłej

Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Kędzierzyn”
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Aldehydów JB OXOPLAST
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 4276 kg
Ciśnienie: 20 bar
Temperatura: 220°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica powietrzna frakcji A41

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW)
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 3600 kg
Ciśnienie: 4 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: mosiądz / stopy miedzi i cynku (CuZn3 plater ściany sitowej, CuZn20Al2 rury wymiennikowe + żebrowanie rur z aluminium, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo mosiądzem

  Chłodnica powietrzna argonuUżytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 7500 kg
Ciśnienie: 8 bar
Temperatura: 550°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: zastosowaliśmy żebrowanie lamelami ze stali austenitycznej (zamiast żebrowania aluminiowego typu extruded) zwiększające wydajność i trwałość urządzenia – opracowana własna technologia produkcji

 Chłodnica powietrzna gazu procesowego


Użytkownik końcowy: LNG Silesia
Lokalizacja: kopalnia węgla kamiennego (KWK) w Suszcu
Instalacja skraplania gazu LNG
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1 / 97/23/WE
Ciężar: 1643 kg
Ciśnienie: 2,5 bar
Temperatura: 40°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: w zakres realizacji wchodziło oprócz wytworzenia – wykonanie bilansu cieplnego, dobór materiałów, wentylatora i technologii

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Ciężar: 2 x 17 120 kg
Ciśnienie: 23 bar
Temperatura: 170°C
Materiały: stale węglowe

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 2 x 15 900 kg
Ciśnienie: 38,2 bar
Temperatura: 285°C
Materiały: stale węglowe

 Deflegmator

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 x 7650 kg
Ciśnienie: 0,35 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

 Odgazowywacz z kolumną

Odgazowywacz z kolumną EN 13445, 2014/68/UE

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 13 150 kg
Ciśnienie: 1 bar
Temperatura: 160°C
Materiały: stale węglowe

 Zbiornik wykroplin kwasu azotowego

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3980 kg
Ciśnienie: 5/-1 bar
Temperatura: 170°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Zbiornik przejściowy roztworu kalafonii

stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), stale nierdzewne. Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2165 kg
Ciśnienie: 14 bar
Temperatura: 250°C
Medium: toksyczne i zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), stale nierdzewne.

 Zbiornik wody kotłowej – odgazowywacz

 Zbiornik wody kotłowej – odgazowywacz

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ciężar: 13 000 kg
Ciśnienie: 3,5 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: wykonaliśmy projekt technologiczny, procesowy i mechaniczny odgazowywacza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD oraz metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM)
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

 Separator kondensatu pary

ASME BPVC U U2 stamp Sekcja VIII Dywizja 1 MES

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 1671 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 250°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis:
– Projekt zachowujący podane przez Klienta maksymalne spadki ciśnień;
– Analiza metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM);
– Analiza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics -CFD).

 Separator gazów nitrozowych

Separator U stamp U2, stamp ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA RUżytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja kwasu azotowego
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 6000 kg
Ciśnienie: 4,8 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: dobraliśmy wewnętrzny system odseparowywania cząstek

 Nasycacz pary neutralizacji

Instalacja neutralizacji kwasu azotowego Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3600 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Nasycacz pary odparowania

 Nasycacz pary odparowania X1NiCrMoCu25-20-5
Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2900 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5),austenityczne stale nierdzewne

 Autoklaw (1311)

Użytkownik końcowy: Larkis
Lokalizacja: Dobczyce
Proces: wulkanizacja elementów gumowych
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 4925 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 200°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: Wykonanie pod klucz: projekt całego zespołu ciśnieniowego, w tym zbiornika, automatyka, hydraulika, elektryka. Uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi.

 Reaktor dysproporcjonowania kalafoniiUżytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 3240 kg
Ciśnienie: 6 bar
Temperatura: 320°C
Medium: toksyczne, zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Zespół kotła parowego: komora spalania

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 19 160 kg (bez wymurówki)
Ciśnienie: 1,5 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12 – UNS K11757 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Proces: spalanie gazu siarkowodorowego i amoniaku w obecności powietrza wzbogaconego w tlen
Dodatkowy opis: wyposażone w palniki, wyłożone żaroodporną wymurówką w komorach

 Autoklaw (689)


Użytkownik końcowy: Hannecard Polska
Lokalizacja: Kraków
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 9000 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 175°C
Materiały: stale węglowe
Proces: wulkanizacja powłok gumowych i ebonitowych naniesionych na części maszyn i urządzeń w parze wodnej lub w mieszaninie powietrza i pary wodnej
Dodatkowy opis: autoklaw z pełną mechaniką i hydraulicznym systemem sterowania: wózkami, siłownikami, systemem otwierania dennicy

 Instalacja osuszania katalizatora heterogenicznego reaktorów uwodornienia – pod klucz


Użytkownik końcowy: PCC MCAA
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Instalacja produkcji kwasu monochlorooctowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciśnienie: 12,5 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pod klucz kompletną instalację osuszania katalizatora w zakładzie produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego.
Proces osuszania katalizatora heterogenicznego został rozdzielony na dwa etapy.
1. Instalacja suszenia parą: osuszanie wstępne przy użyciu pary przegrzanej o temperaturze 150°C i ciśnieniu 2 bar(g).
2. Instalacja suszenia azotem: w drugim etapie zastosowano azot cyrkulujący w układzie zamkniętym podgrzany do temperatury 150°C
Zakres prac:
1. Opracowanie technologiczne i projekt wykonawczy instalacji.
2. Wytworzenie i dostawa płaszczowo rurowych wymienników ciepła: chłodnicy wodnej pary, podgrzewacza azotu, wykraplacza pary; dmuchawy typu Roots DR240T 55kV; rurociągów; orurowania; zaworów regulacyjnych; aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA).
3. Rejestracja aparatów w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).
4. Montaż instalacji.
5. Rozruch instalacji.

 Instalacja nadtlenku benzoilu – pod klucz

Użytkownik końcowy: Novichem
Lokalizacja: Chorzów
Zakres realizacji:
– Dokumentacje projektowe: mechaniczna, technologiczna, automatyki, elektryczna, zraszaczowa, konstrukcyjna, budowlana, instalacji sygnalizacji pożaru (SAP);
– Prefabrykacja i montaż: rurociągów technicznych, konstrukcji stalowych;
– Dostawa i montaż: części elektrycznej, instalacji zraszaczowej, armatury, reaktorów i silników;
– Prace budowlane związane ze zmianą instalacji ścieków przemysłowych, stanowiska rozładunkowego, ciągów komunikacyjnych, utwardzenia terenu;
– Prace budowlane związane z wykonaniem nowych obiektów budowlanych: zbiornik bezodpływowy ścieków przemysłowych wraz z przyłączem.
– Rozruch instalacji.

 Stacja załadunku kwasu azotowego

Stacja załadunku kwasu azotowego z instalacjami i AKPiA zgodnie z TDT Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Zakres realizacji: Wykonanie pod klucz stacji załadunku kwasu azotowego na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”. Zakres realizacji objął armaturę przepływową, systemy sterujące, ramię załadunkowe, systemy pochłaniania i oczyszczania oparów powstających w procesie załadunku. Wykonaliśmy pełny zakres robót ziemnych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, obsługą geodezyjną, fundamentami, tacą pod nalewanie, prefabrykacją, montażem rurociągów i konstrukcji stalowej, pracami termoizolacyjnymi, elektrycznymi, AKPiA. Ramię załadunkowe zostało zarejestrowane w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonaliśmy rozruch próbny oraz przekazanie całej instalacji do pracy

 Rurociąg kriogeniczny

Rurociąg kriogeniczny DN 65, izolowanany próżniowy, służący do przesyłu ciekłego azotu
Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Ilość: 240 mb. szt. x DN65
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Opis: dostawa i montaż rurociągu kriogenicznego DN 65, izolowanego próżniowo, służącego do przesyłu ciekłego azotu.

 Absorber wydmuchów – kolumna

Absorber wydmuchów EN 13445, 2014/68/UE Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: wyposażony w demister, półki Thormann i dystrybutor cieczy
Ciężar: 1600 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 190°C

 Podkolektory pieca reformingu parowego gazu ziemnego

Podkolektory pieca reformingu parowego gazu ziemnego Użytkownik końcowy: Zakłady chemiczne
Lokalizacja: Polska
Instalacja: przygotowania gazu ziemnego
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 9 szt. x 775 kg
Ciśnienie: 37 bar
Temperatura: 815°C
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (UNS N08810)
Dodatkowy opis:
– dobraliśmy taki materiał (rury z materiału grupa 45 odlewane odśrodkowo), aby pogodzić wymagania dotyczące antykorozyjności (planowany czas użytkowania urządzeń min. 100 000 h) z bardzo wysoką (815°C) temperaturą dopuszczalną urządzenia.
– dwa cykle symulowanej obróbki cieplnej (SPWHT)

 Zbiornik cyrkulacyjny kwasu siarkowego

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty (Tarnów)
Lokalizacja: Tarnów
Instalacja: Węzeł absorbcji kwasu na wydziale WKS i SHA
Przepisy projektowe: EN 13445


Ciężar: 8519 kg
Ciśnienie: 0,48 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, żrące
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczne stale nierdzewne.
Proces: zbiornik cyrkulacyjny ma zastosowanie w układzie technologicznym obiegu kwasu siarkowego dla wież suszących.


Zakres wykonania:

  • Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika cyrkulacyjnego kwasu siarkowego

  • Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji opodestowania zbiornika

  • Naprawa fundamentów i tacy z cegieł kwasoodpornych

  • Wymiana zbiornika cyrkulacyjnego wraz z konstrukcją oraz demontażem i montażem orurowania i pomp

 Kolumna bieląca

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE


Ciężar: 5015 kg
Ciśnienie: 5 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: w zakres wykonania weszły zaprojektowanie, wytworzenie i montaż na instalacji.

 Konstrukcje stalowe


Użytkownik końcowy: ArcelorMittal
Lokalizacja: Kraków
Prefabrykacja płatw stropowych do rozbudowy hali ArcelorMittal w Krakowie. Generalny wykonawca: SKANSKA. Łącznie dostarczyliśmy 60 ton gotowych elementów

 Podgrzewacz wody zasilającej kocioł

Użytkownik końcowy: Fatima Group Pakarab Fertilizers
Lokalizacja: Multan, Pakistan
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: płaszcz wewnętrzny z tytanu
Ciężar: 4 szt. x 828 kg
Ciśnienie: 16,7/-1 bar
Temperatura: 270°C

 Odpływ do pompy

Użytkownik końcowy: Jordan Phosphate Mines
Lokalizacja: Amman, Jordania
Ciężar: 3000 kg
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (Sanicro 28 – UNS N08028 – 1.4563 – X1NiCrMoCu31-27- 4), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczna stal nierdzewna

Ramy fundamentowe sprężarek gazu


Odbiorca: Siemens
Ilość: 3 sztuki
Ciężar: 3 szt. x 10 000 kg

Materiały: stale węglowe

 Elektryczny podgrzewacz azotu 400 kW

Użytkownik końcowy: AirLiquide
Lokalizacja: Kraków

Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie grzałki i termopary.
Ciężar: 750 kg

 Ekspertyza i określenie przyczyn drgań kolumny

Wykonanie ekspertyzy dla kolumny w związku z jej okresowymi niepożądanymi drganiami w czasie eksploatacji. Celem opracowania było:

• Określenie przyczyn występowania drgań kolumny;
• Ocena możliwych działań mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu drgań i ewentualne skrócenie czasu ich ekspozycji;
• Analiza wpływu obciążeń drganiowych na stopień wyeksploatowania kolumny oraz jej posadowienia;
• Sformułowanie zaleceń końcowych z uwzględnieniem sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania kolumny.

Wykonano:

• Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
• Analizę statyczną MES
• Analizę modalną
• Analizę przepływową CFD
• Analizę poprawności wykonania projektu budowlanego fundamentu

 Skraplacz wody reakcyjnej HP

Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 15 850 kg
Ciśnienie: 11,66 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: rurki – tytan (SB–338 Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035 – Ti), pozostałe: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: 2083 rurki ∅ 25,4×1,2

 Elementy wymiennika ciepła nafty oczyszczonej i wodoru

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Ciężar w sumie: 1150 kg
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Dodatkowy opis: wszystkie elementy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej SA 336 Gr. F11 Cl.2 / 1.7335 i napawane austenityczną stalą 19 9 Nb Si – 347Si). W zakresie komora nawrotna, króćce i kołnierze

 Cargi kolumny z materiału Noram SX

Użytkownik końcowy: Uralchem
Lokalizacja: Bereżniki, Rosja
Ilość: 2 cargi
Przepisy projektowe: EN 13445, GOST
Ciężar: 1650 kg + 1350 kg
Ciśnienie: 0,87 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: Sandvik Noram SX / SA-312 / SA-240 UNS S32615
Dodatkowy opis: dobraliśmy po testach materiał do medium (kwas azotowy w stężeniu 99%) w celu podniesienia żywotności carg

 Ruszt ulowy utleniacza

Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Kędzierzyn”
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Kwasu Azotowego w Jednostce Produkcyjnej Nawozy
Średnica: 5000 mm x 1 szt., 3700 mm x 1 szt.
Ilość: 2
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (INCONEL 601H – SB-168 UNS N06601 – 2.4851 – 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C)
Dodatkowy opis: Ruszt podzielony na segmenty. Miejsca styku ścian komórek rusztu spawane obustronnie spoiną grzbietową.

 Skraplacz toluenu – część środkowa

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, 97/23/WE, EN 13445
Ciężar: 6850 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 150°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: powierzchnie przestrzeni rurowej (rurki, ściany sitowe) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

 Ściany szczelne kotła

Użytkownik końcowy: Zakład energetyczny
Lokalizacja: Grecja
Ilość: 10 sztuk
Materiały: 16Mo3 – 1.5415
Dodatkowy opis: Rury spawane po 20 sztuk wzdłużnie w pakiety. Próby ciśnieniowe każdego pakietu. Wymiary: Szerokość 1210 mm. Średnica rur 38 mm.

 Napawanie kołnierzy materiałem Inconel 625 – 2.4856

Klient: Naftoremont
Lokalizacja: Płock
Opis: napawanie Inconel 625 – 2.4856 + obróbka mechaniczna na gotowy wymiar

 Chłodnica międzystopniowa gazu syntezowego

Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Police”
Lokalizacja: Police
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 10 200 kg
Ciśnienie: 186 bar
Temperatura: 193°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: 90 mm grubości płaszcza komory

 Elementy wymiennika TK-106

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Możejki, Litwa
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 2 szt. x 10 300 kg
Ciśnienie: 91,1 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA-387 Gr.11 Cl2, SA-182 Gr. F11 Cl2, SA-213 Gr. T5)
Dodatkowy opis: Całość wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, przy czym komory napawane wewnątrz materiałem Cr25Ni13. PWHT. W zakresie realizacji wkład rurowy wraz z komorą i głowicą pływającą

 Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja Syntezy na Wydziale Amoniaku II
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 5600 kg
Ciśnienie: 314 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)
Dodatkowy opis: próba ciśnieniowa 449 bar.

 Wyparka – wkład u-rurowy

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Płock
Instalacja izomeryzacji
Ciężar: 21 442 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła zastosowaliśmy rury niskożebrowane

 Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Wydział Syntezy w Centrum Produkcji Saletry Amonowej
Ilość: 3 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 1 szt. x 1800 kg, 1 szt. x 968 kg, 1 szt. x 462 kg
Ciśnienie: 498 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)

 Kocioł zwrotny w procesie usuwania CO2 – wkłady rurowe

Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Węgry
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 21 970 kg
Ciśnienie: 33 bar
Temperatura: 300°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 2 szt. x 891 u-rur

 Chłodnica sprężarki wirowej – wkład

Użytkownik końcowy: Kompania Węglowa
Lokalizacja: Rybnik
Instalacja: Elektrociepłownia
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, miedź
Opis dodatkowy: zastosowaliśmy rury wymiennikowe miedziane żebrowane lamelami miedzianymi wg własnej technologii

 Wyparka – wkład u-rurowy

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Hydrokrakingu
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 15 820 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 240°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 712 u-rur
Proces: dostarczanie ciepła do kolumny stripingowej poprzez częściowe odparowanie cyrkulującej aminy kosztem ciepła kondensującej pary

  Kondensator kwasu octowego – wytwornica pary


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Ciężar: 23 060 kg
Ciśnienie: 19 bar
Temperatura: 175°C
Medium: zapalne

Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 / Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: kondensowanie gazu reakcyjnego (kwas octowy) i wykorzystanie pary, która została wytworzona w tym procesie, poprzez przekazanie jej do turbiny
Dodatkowy opis:
– Ściany sitowe, dennice, komory: stożkowa i cylindryczna, wykonane zostały w technologii platerowania wybuchowego (tytan ze stalą węglową). Dla zachowania jak najwyższej szczelności układu, opracowaliśmy własną technologię spawania doczołowego blach platerowanych.
– Zastosowano 2330 rur tytanowych o długości 7000 mm, które zostały poddane badaniom wiroprądowym po ich produkcji oraz montażu w wymienniku;
– Przeprowadzono próbę szczelności helem, podczas której nie wykryto nieszczelności większych niż 10-7Pa*m3/s.
– kompensator soczewkowy

  Kondensator oparów z neutralizacji

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 19 100 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 160°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

  Podgrzewacz wody kotłowej

Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 43 350 kg
Ciśnienie: 120 bar
Temperatura: 450°C
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 11/12, Cl. 2 – UNS K11789/K11757 / SA–182 Gr.F11, Cl. 2 – UNS K11572 / SA–213 Gr. T11 – UNS K11597 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale węglowe
Dodatkowy opis: dokonaliśmy modernizacji aparatu projektując izolację gorącej ściany sitowej tak, aby obniżyć temperaturę jej pracy

 Zespół kotła parowego: kondensator siarki reaktorów

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 290°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–182 Gr. F12 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: zaprojektowaliśmy system kompensacji wydłużeń cieplnych, aby zapobiec uszkodzeniom wymurówki na gorącej ścianie sitowej; żaroodporna wymurówka na ścianie sitowe

 Warnik mycia potasowego

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 17 900 kg
Ciśnienie: 30 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: podgrzewanie ługu potasowego gazem procesowym w celu zatężenia roztworu oraz otrzymania pary wodne

 Wymiennik ciepła SV12 B010

Użytkownik końcowy: Mariehamns Energi AB
Lokalizacja: Mariehamn, Wyspy Alandzkie, Finlandia
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 1900 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: kompensacja wydłużeń cieplnych (stałe ściany sitowe) kompensatorem soczewkowym

 Podgrzewacz wsadu do reaktorów

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja uwodornienia benzyny popirolitycznej PGH
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, API 660, TEMA, 2014/68/UE
Ciężar: 27 104 kg
Ciśnienie: 69,2 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12, Cl. 2 – UNS K11757 / SA–182 Gr. F12, Cl. 2 – UNS K11564 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5), stale nierdzewne
Dodatkowy opis: grubości ścianek płaszcza: 40 mm

 Skraplacz oparów cykloheksanonu

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2 szt. x 17 200 kg
Ciśnienie: 1/-1 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie realizacji projektowanie, wytwarzanie i montaż

 Skraplacz kolumny destylacji ekstrakcyjnej

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: destylacji ekstrakcyjnej
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 24 200 kg
Ciśnienie: 7/-1 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: przestrzeń rurową (rury, ściany sitowe, komora, dennica) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

 Chłodnica wodna gazu syntezowego

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Zakład Amoniaku, Wydział Syntezy
Ilość: 5 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 5 szt. x 7615 kg
Ciśnienie: 360 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: połączenie agrafkowe (hair-pin), dławikowe, aby ułatwić montaż zwykłe śruby zastąpiliśmy napinaczami wielośrubowymi, co pozwoliło obniżyć naciąg montażowy z 6800 Nm do 380 Nm

 Chłodnica gazu procesowego

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, EN 13445
Ciężar: 1950 kg
Ciśnienie: 17 bar
Temperatura: 145°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: tytan (Gr. 2 / F2 – UNS R50400 – 3.7035 / Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo tytanem, kompensator soczewkowy

 Kondensator oparów

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 5350 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (Duplex – UNS S31803 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Podgrzewacz gazu ziemnego gazem wodorowym

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Wodoru
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 260 kg
Ciśnienie: 25 bar
Temperatura: 625°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy 601 – UNS N06601 – 2.4851 – NiCr23Fe), austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: podnieśliśmy żaroodporność przestrzeni rurowej poprzez dyfuzyjne nałożenie powłoki aluminiowej na powierzchnie ściany sitowej oraz wewnętrzną powierzchnię rur technologicznych i komory

 Odparowywacz amoniaku

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE, TEMA R
Ciężar: 21 110 kg
Ciśnienie: 25/-1 bar
Temperatura: 60°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Proces: odparowanie ciekłego amoniaku poprzez ogrzewanie wodą

 Kondensator kotła parowego

Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 2014/68/UE
Ciężar: 80 100 kg
Ciśnienie: 22 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, austenityczne stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Dodatkowy opis: kompensator soczewkowy, trawienie

  Chłodnica powietrzna gazu syntezowegoUżytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Węzeł syntezy amoniaku
Ilość: 2 zespoły
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE

Ciężar: 42 000 kg / 1 zespół
Ciśnienie robocze: 312,7 bar
Temperatura: 42°C

Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: Proces chłodzenia w chłodnicy jest zintensyfikowany poprzez zamontowanie czterech wentylatorów do pracy ciągłej w otwartej przestrzeni w układzie nawiewnym z silnikami elektrycznymi wykonanymi w wersji przeciwwybuchowej, wraz z wyposażeniem i przetwornikami częstotliwości.Średnica wirnika wynosi 3048 mm. Wydajność wentylatorów: 4 × 171 000 m3/h.

  Chłodnica powietrzna wody cyrkulacyjnej


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 11 850 kg
Ciśnienie: 12 bar
Temperatura: 100°C

Chłodnice powietrzne pary+CO2+H2S / butanu / Leam Mea / Propanu


Użytkownik końcowy: Warri Refining and Petrochemical Company
Lokalizacja: Warri, Nigeria
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 6 szt. x 6500 kg, 1 szt. x 5500 kg, 1 szt. x 2100 kg, 1 szt. x 5300 kg
Ciśnienie: 22,9 bar
Temperatura: 130°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica powietrzna azotu


Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 18 000 kg
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: projekt modernizacyjny, na podstawie którego wykonaliśmy chłodnicę, miał na celu zwiększenie przepływu medium do 26 000 Nm3/h

  Chłodnica powietrzna ciężkiego oleju napędowego


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja destylacji rurowo-wieżowej DRW
Ilość: 6 sztuk
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT), 97/23/WE
Ciężar: 6 szt. x 2748 kg
Ciśnienie: 4,5 bar
Temperatura: 180°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica wody ciepłej


Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Kędzierzyn”
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Aldehydów JB OXOPLAST
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 4276 kg
Ciśnienie: 20 bar
Temperatura: 220°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

  Chłodnica powietrzna frakcji A41


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW)
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 2 szt. x 3600 kg
Ciśnienie: 4 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: mosiądz / stopy miedzi i cynku (CuZn3 plater ściany sitowej, CuZn20Al2 rury wymiennikowe + żebrowanie rur z aluminium, stale węglowe
Dodatkowy opis: ściany sitowe platerowane wybuchowo mosiądzem

  Chłodnica powietrzna argonu


Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 7500 kg
Ciśnienie: 8 bar
Temperatura: 550°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: zastosowaliśmy żebrowanie lamelami ze stali austenitycznej (zamiast żebrowania aluminiowego typu extruded) zwiększające wydajność i trwałość urządzenia – opracowana własna technologia produkcji

 Chłodnica powietrzna gazu procesowego


Użytkownik końcowy: LNG Silesia
Lokalizacja: kopalnia węgla kamiennego (KWK) w Suszcu
Instalacja skraplania gazu LNG
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1 / 97/23/WE
Ciężar: 1643 kg
Ciśnienie: 2,5 bar
Temperatura: 40°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne + żebrowanie rur typu extruded aluminium
Dodatkowy opis: w zakres realizacji wchodziło oprócz wytworzenia – wykonanie bilansu cieplnego, dobór materiałów, wentylatora i technologii

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 2 x 17 120 kg
Ciśnienie: 23 bar
Temperatura: 170°C
Materiały: stale węglowe

 Chłodnica lekkiego oleju próżniowego


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Instalacja Hydroodsiarczania Gudronu
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 2 x 15 900 kg
Ciśnienie: 38,2 bar
Temperatura: 285°C
Materiały: stale węglowe

 Deflegmator


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 x 7650 kg
Ciśnienie: 0,35 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: stale węglowe + żebrowanie rur typu extruded aluminium

 Odgazowywacz z kolumną


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 13 150 kg
Ciśnienie: 1 bar
Temperatura: 160°C
Materiały: stale węglowe

 Zbiornik wykroplin kwasu azotowego


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3980 kg
Ciśnienie: 5/-1 bar
Temperatura: 170°C
Medium: toksyczne
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Zbiornik przejściowy roztworu kalafonii


Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2165 kg
Ciśnienie: 14 bar
Temperatura: 250°C
Medium: toksyczne i zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), stale nierdzewne.

 Zbiornik wody kotłowej – odgazowywacz


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ciężar: 13 000 kg
Ciśnienie: 3,5 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: wykonaliśmy projekt technologiczny, procesowy i mechaniczny odgazowywacza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD oraz metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM)
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

 Separator kondensatu pary


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 1671 kg
Ciśnienie: 16 bar
Temperatura: 250°C
Materiały: stale węglowe
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis:
– Projekt zachowujący podane przez Klienta maksymalne spadki ciśnień;
– Analiza metodą elementów skończonych (MES) (Finite Element Method – FEM);
– Analiza metodą obliczeniowej (numerycznej) mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics -CFD).

 Separator gazów nitrozowych


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja kwasu azotowego
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1, TEMA R
Ciężar: 6000 kg
Ciśnienie: 4,8 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Proces: odgazowywanie wody kotłowej
Dodatkowy opis: dobraliśmy wewnętrzny system odseparowywania cząstek

 Nasycacz pary neutralizacji


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 3600 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne

 Nasycacz pary odparowania


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: neutralizacji kwasu azotowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 2900 kg
Ciśnienie: 13/-1 bar
Temperatura: 270°C
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5),austenityczne stale nierdzewne

 Autoklaw (1311)


Użytkownik końcowy: Larkis
Lokalizacja: Dobczyce
Proces: wulkanizacja elementów gumowych
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE
Ciężar: 4925 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 200°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: Wykonanie pod klucz: projekt całego zespołu ciśnieniowego, w tym zbiornika, automatyka, hydraulika, elektryka. Uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi.

 Reaktor dysproporcjonowania kalafonii


Użytkownik końcowy: Synthos
Lokalizacja: Oświęcim
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 3240 kg
Ciśnienie: 6 bar
Temperatura: 320°C
Medium: toksyczne, zapalne
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe

 Zespół kotła parowego: komora spalania


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja: Claus
Ilość: 3
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 3 szt. x 19 160 kg (bez wymurówki)
Ciśnienie: 1,5 bar
Temperatura: 350°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: stale węglowe, stale nierdzewne, chromowo-molibdenowe stale (SA–387 Gr. 12 – UNS K11757 – EN 1.7335 – 13CrMo4-5)
Proces: spalanie gazu siarkowodorowego i amoniaku w obecności powietrza wzbogaconego w tlen
Dodatkowy opis: wyposażone w palniki, wyłożone żaroodporną wymurówką w komorach

 Autoklaw (689)


Użytkownik końcowy: Hannecard Polska
Lokalizacja: Kraków
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 9000 kg
Ciśnienie: 8/-1 bar
Temperatura: 175°C
Materiały: stale węglowe
Proces: wulkanizacja powłok gumowych i ebonitowych naniesionych na części maszyn i urządzeń w parze wodnej lub w mieszaninie powietrza i pary wodnej
Dodatkowy opis: autoklaw z pełną mechaniką i hydraulicznym systemem sterowania: wózkami, siłownikami, systemem otwierania dennicy

 Instalacja osuszania katalizatora heterogenicznego reaktorów uwodornienia – pod klucz


Użytkownik końcowy: PCC MCAA
Lokalizacja: Brzeg Dolny
Instalacja produkcji kwasu monochlorooctowego
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciśnienie: 12,5 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy pod klucz kompletną instalację osuszania katalizatora w zakładzie produkcji ultraczystego kwasu monochlorooctowego.
Proces osuszania katalizatora heterogenicznego został rozdzielony na dwa etapy.
1. Instalacja suszenia parą: osuszanie wstępne przy użyciu pary przegrzanej o temperaturze 150°C i ciśnieniu 2 bar(g).
2. Instalacja suszenia azotem: w drugim etapie zastosowano azot cyrkulujący w układzie zamkniętym podgrzany do temperatury 150°C
Zakres prac:
1. Opracowanie technologiczne i projekt wykonawczy instalacji.
2. Wytworzenie i dostawa płaszczowo rurowych wymienników ciepła: chłodnicy wodnej pary, podgrzewacza azotu, wykraplacza pary; dmuchawy typu Roots DR240T 55kV; rurociągów; orurowania; zaworów regulacyjnych; aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA).
3. Rejestracja aparatów w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).
4. Montaż instalacji.
5. Rozruch instalacji.

 Instalacja nadtlenku benzoilu – pod klucz


Użytkownik końcowy: Novichem
Lokalizacja: Chorzów
Zakres realizacji:
– Dokumentacje projektowe: mechaniczna, technologiczna, automatyki, elektryczna, zraszaczowa, konstrukcyjna, budowlana, instalacji sygnalizacji pożaru (SAP);
– Prefabrykacja i montaż: rurociągów technicznych, konstrukcji stalowych;
– Dostawa i montaż: części elektrycznej, instalacji zraszaczowej, armatury, reaktorów i silników;
– Prace budowlane związane ze zmianą instalacji ścieków przemysłowych, stanowiska rozładunkowego, ciągów komunikacyjnych, utwardzenia terenu;
– Prace budowlane związane z wykonaniem nowych obiektów budowlanych: zbiornik bezodpływowy ścieków przemysłowych wraz z przyłączem.
– Rozruch instalacji.

 Stacja załadunku kwasu azotowego


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Zakres realizacji: Wykonanie pod klucz stacji załadunku kwasu azotowego na terenie Zakładów Azotowych „Puławy”. Zakres realizacji objął armaturę przepływową, systemy sterujące, ramię załadunkowe, systemy pochłaniania i oczyszczania oparów powstających w procesie załadunku. Wykonaliśmy pełny zakres robót ziemnych wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, obsługą geodezyjną, fundamentami, tacą pod nalewanie, prefabrykacją, montażem rurociągów i konstrukcji stalowej, pracami termoizolacyjnymi, elektrycznymi, AKPiA. Ramię załadunkowe zostało zarejestrowane w Transportowym Dozorze Technicznym (TDT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonaliśmy rozruch próbny oraz przekazanie całej instalacji do pracy

 Rurociąg kriogeniczny


Użytkownik końcowy: Alkat (grupa AirLiquide)
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Ilość: 240 mb. szt. x DN65
Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Opis: dostawa i montaż rurociągu kriogenicznego DN 65, izolowanego próżniowo, służącego do przesyłu ciekłego azotu.

 Absorber wydmuchów – kolumna

Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Materiały: austenityczne stale nierdzewne
Dodatkowy opis: wyposażony w demister, półki Thormann i dystrybutor cieczy
Ciężar: 1600 kg
Ciśnienie: 2/-1 bar
Temperatura: 190°C

 Podkolektory pieca reformingu parowego gazu ziemnego


Użytkownik końcowy: Chemical plant
Lokalizacja: Polska
Instalacja: przygotowania gazu ziemnego
Ilość: 9 sztuk
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 9 szt. x 775 kg
Ciśnienie: 37 bar
Temperatura: 815°C
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (UNS N08810)
Dodatkowy opis:
– dobraliśmy taki materiał (rury z materiału grupa 45 odlewane odśrodkowo), aby pogodzić wymagania dotyczące antykorozyjności (planowany czas użytkowania urządzeń min. 100 000 h) z bardzo wysoką (815°C) temperaturą dopuszczalną urządzenia.
– dwa cykle symulowanej obróbki cieplnej (SPWHT)

 Zbiornik cyrkulacyjny kwasu siarkowego
Użytkownik końcowy: Grupa Azoty (Tarnów)
Lokalizacja: Tarnów
Instalacja: Węzeł absorbcji kwasu na wydziale WKS i SHA
Przepisy projektowe: EN 13445

Ciężar: 8519 kg
Ciśnienie: 0,48 bar
Temperatura: 65°C
Medium: toksyczne, żrące”
#rowspan# “Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczne stale nierdzewne.
Proces: zbiornik cyrkulacyjny ma zastosowanie w układzie technologicznym obiegu kwasu siarkowego dla wież suszących.


Zakres wykonania:

  • Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika cyrkulacyjnego kwasu siarkowego

  • Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji opodestowania zbiornika

  • Naprawa fundamentów i tacy z cegieł kwasoodpornych

  • Wymiana zbiornika cyrkulacyjnego wraz z konstrukcją oraz demontażem i montażem orurowania i pomp

 Kolumna bieląca


Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Azotowe “”Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: kwasu azotowego
Ilość: 2 sztuk
Przepisy projektowe: EN 13445, 2014/68/UE

Ciężar: 5015 kg
Ciśnienie: 5 bar
Temperatura: 200°C
Medium: toksyczne”
#rowspan# “Materiały: austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: w zakres wykonania weszły zaprojektowanie, wytworzenie i montaż na instalacji.

 Konstrukcje stalowe


Użytkownik końcowy: ArcelorMittal
Lokalizacja: Kraków
Prefabrykacja płatw stropowych do rozbudowy hali ArcelorMittal w Krakowie. Generalny wykonawca: SKANSKA. Łącznie dostarczyliśmy 60 ton gotowych elementów

 Podgrzewacz wody zasilającej kocioł


Użytkownik końcowy: Fatima Group Pakarab Fertilizers
Lokalizacja: Multan, Pakistan
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1

Materiały: tytan (Gr. 1 – UNS R50250 – 3.7025 – Ti), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (Alloy C22 – UNS N06022 – 2.4602 – NiCr21Mo14W), austenityczne stale nierdzewne (Sandvik 2RE10 – UNS S31002 – 1.4335 – X1CrNi25-21)
Dodatkowy opis: płaszcz wewnętrzny z tytanu
Ciężar: 4 szt. x 828 kg
Ciśnienie: 16,7/-1 bar
Temperatura: 270°C

 Odpływ do pompy


Użytkownik końcowy: Jordan Phosphate Mines
Lokalizacja: Amman, Jordania
Ciężar: 3000 kg
Materiały: stopy niklowo-żelazowo-chromowe (Sanicro 28 – UNS N08028 – 1.4563 – X1NiCrMoCu31-27- 4), stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (904L – UNS N08904 – 1.4539 – X1NiCrMoCu25-20-5), austenityczna stal nierdzewna

Ramy fundamentowe sprężarek gazu


Odbiorca: Siemens
Ilość: 3 sztuki
Ciężar: 3 szt. x 10 000 kg

Materiały: stale węglowe

 Elektryczny podgrzewacz azotu 400 kW


Użytkownik końcowy: AirLiquide
Lokalizacja: Kraków

Materiały: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: w zakresie grzałki i termopary.
Ciężar: 750 kg

 Ekspertyza i określenie przyczyn drgań kolumny


Wykonanie ekspertyzy dla kolumny w związku z jej okresowymi niepożądanymi drganiami w czasie eksploatacji. Celem opracowania było:

• Określenie przyczyn występowania drgań kolumny;
• Ocena możliwych działań mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu drgań i ewentualne skrócenie czasu ich ekspozycji;
• Analiza wpływu obciążeń drganiowych na stopień wyeksploatowania kolumny oraz jej posadowienia;
• Sformułowanie zaleceń końcowych z uwzględnieniem sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania kolumny.

Wykonano:

• Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
• Analizę statyczną MES
• Analizę modalną
• Analizę przepływową CFD
• Analizę poprawności wykonania projektu budowlanego fundamentu

HP Reaction Water Condenser


Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Pétfürdő, Węgry
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 15 850 kg
Ciśnienie: 11,66 bar
Temperatura: 121°C
Materiały: rurki – tytan (SB–338 Gr. 2 – UNS R50400 – 3.7035 – Ti), pozostałe: austenityczne stale nierdzewne, stale węglowe
Dodatkowy opis: 2083 rurki ∅ 25,4×1,2

Elementy wymiennika ciepła nafty oczyszczonej i wodoru


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Ciężar w sumie: 1150 kg
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Dodatkowy opis: wszystkie elementy wykonane ze stali chromowo-molibdenowej SA 336 Gr. F11 Cl.2 / 1.7335 i napawane austenityczną stalą 19 9 Nb Si – 347Si). W zakresie komora nawrotna, króćce i kołnie

Cargi kolumny z materiału Noram SX


Użytkownik końcowy: Uralchem
Lokalizacja: Bereżniki, Rosja
Ilość: 2 cargi
Przepisy projektowe: EN 13445, GOST
Ciężar: 1650 kg + 1350 kg
Ciśnienie: 0,87 bar
Temperatura: 100°C
Materiały: Sandvik Noram SX / SA-312 / SA-240 UNS S32615
Dodatkowy opis: dobraliśmy po testach materiał do medium (kwas azotowy w stężeniu 99%) w celu podniesienia żywotności carg

 Ruszt ulowy utleniacza


Użytkownik końcowy: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “”Kędzierzyn””
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Instalacja: Wydział Kwasu Azotowego w Jednostce Produkcyjnej Nawozy
Średnica: 5000 mm x 1 szt., 3700 mm x 1 szt.
Ilość: 2
Materiały: stopy niklowo-chromowo-molibdenowe (INCONEL 601H – SB-168 UNS N06601 – 2.4851 – 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C)
Dodatkowy opis: Ruszt podzielony na segmenty. Miejsca styku ścian komórek rusztu spawane obustronnie spoiną grzbietową.

Skraplacz toluenu – część środkowa


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Przepisy projektowe: AD 2000-Merkblatt, 97/23/WE, EN 13445
Ciężar: 6850 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 150°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: powierzchnie przestrzeni rurowej (rurki, ściany sitowe) zabezpieczono antykorozyjnie zestawem na bazie epoksydu i fenolu (tzw. sekafenowanie)

Ściany szczelne kotła


Użytkownik końcowy: Zakład energetyczny
Lokalizacja: Grecja
Ilość: 10 sztuk
Materiały: 16Mo3 – 1.5415
Dodatkowy opis: Rury spawane po 20 sztuk wzdłużnie w pakiety. Próby ciśnieniowe każdego pakietu. Wymiary: Szerokość 1210 mm. Średnica rur 38 mm.

Napawanie kołnierzy materiałem Inconel 625 – 2.4856


Klient: Naftoremont
Lokalizacja: Płock
Opis: napawanie Inconel 625 – 2.4856 + obróbka mechaniczna na gotowy wymiar

 Chłodnica międzystopniowa gazu syntezowego


Użytkownik końcowy: Zakłady Chemiczne “Police”
Lokalizacja: Police
Ilość: 4 sztuki
Przepisy projektowe: ASME BPVC Sekcja VIII Dywizja 1
Ciężar: 4 szt. x 10 200 kg
Ciśnienie: 186 bar
Temperatura: 193°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: 90 mm grubości płaszcza komory

 Elementy wymiennika TK-106


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Litwa
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445, 97/23/WE
Ciężar: 2 szt. x 10 300 kg
Ciśnienie: 91,1 bar
Temperatura: 400°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: chromowo-molibdenowe stale (SA-387 Gr.11 Cl2, SA-182 Gr. F11 Cl2, SA-213 Gr. T5)
Dodatkowy opis: Całość wykonana ze stali chromowo-molibdenowej, przy czym komory napawane wewnątrz materiałem Cr25Ni13. PWHT. W zakresie realizacji wkład rurowy wraz z komorą i głowicą pływającą

Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja Syntezy na Wydziale Amoniaku II
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 5600 kg
Ciśnienie: 314 bar
Temperatura: 100°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)
Dodatkowy opis: próba ciśnieniowa 449 bar.

Wyparka – wkład u-rurowy


Użytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja izomeryzacji
Ciężar: 21 442 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 220°C
Materiały: stale węglowe
Dodatkowy opis: w celu zwiększenia powierzchni wymiany ciepła zastosowaliśmy rury niskożebrowane

Chłodnice wodne gazu syntezowego – wkłady rurowe


Użytkownik końcowy: Zakłady Azotowe “Puławy”
Lokalizacja: Puławy
Instalacja: Wydział Syntezy w Centrum Produkcji Saletry Amonowej
Ilość: 3 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 1 szt. x 1800 kg, 1 szt. x 968 kg, 1 szt. x 462 kg
Ciśnienie: 498 bar
Temperatura: 150°C
Medium: toksyczne, zapalne, wybuchowe
Materiały: austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex – UNS S31803 – UNS S32205 – F51 – F60 – 1.4462 – X2CrNiMoN22-5-3)

CO2 stripper shift effluent reboiler – u-tube bundles


Użytkownik końcowy: Nitrogénművek
Lokalizacja: Węgry
Ilość: 2 sztuki
Przepisy projektowe: EN 13445
Ciężar: 2 szt. x 21 970 kg
Ciśnienie: 33 bar
Temperatura: 300°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 2 szt. x 891 u-rur

Chłodnica sprężarki wirowej – wkład


Użytkownik końcowy: Kompania Węglowa
Lokalizacja: Rybnik
Instalacja: Elektrociepłownia
Materiały: austenityczne stale nierdzewne, miedź
Opis dodatkowy: zastosowaliśmy rury wymiennikowe miedziane żebrowane lamelami miedzianymi wg własnej technologii

Wyparka – wkład u-rurowyUżytkownik końcowy: Rafineria
Lokalizacja: Polska
Instalacja Hydrokrakingu
Przepisy projektowe: Warunki Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT)
Ciężar: 15 820 kg
Ciśnienie: 10 bar
Temperatura: 240°C
Materiały: austenityczne stale nierdzewne (1.4541), 712 u-rur
Proces: dostarczanie ciepła do kolumny stripingowej poprzez częściowe odparowanie cyrkulującej aminy kosztem ciepła kondensującej pary
Polska
Rosja
Litwa
Białoruś
Grecja
Węgry
Finlandia
Czechy
Pakistan
Jordania
Nigeria