Co robimy

Profil działalności

Profil działalności

Naszą główną działalnością jest projektowanie i wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych
i bezciśnieniowych tworzących instalacje przemysłowe w branży rafineryjnej, chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, nawozów i energetyki. Nie wyklucza to realizacji dla innych branż,  np. przetwarzania żywności, oczyszczania wody i praktycznie każdej innej.

Projektujemy i wytwarzamy także konstrukcje specjalnego przeznaczenia, jak np.: kanały spalin, absorbery, ruszty, separatory, maszty specjalne, specjalne konstrukcje nośne, tabor kolejowy, itp.

Ofertę kierujemy przede wszystkim do Użytkowników Końcowych oraz firm EPC (Engineering, Procurement & Construction).

Projektowanie, ekspertyzy, analizy instalacji przemysłowych.
Jesteśmy odpowiednim partnerem dla każdej firmy, która potrzebuje:
  • zaprojektować, zainstalować, wymienić, naprawić, zmodernizować, zoptymalizować
  • pojedyncze urządzenia, zespoły bądź całe instalacje
  • szczególnie dla mediów korozyjnych, toksycznych, zapalnych, wybuchowych
  • szczególnie przy wysokich ciśnieniach i skrajnych temperaturach
  • szczególnie przy użyciu materiałów niestandardowych

Wykonujemy urządzenia z odbiorem ASME „U stamp/designator” i „U2 stamp/designator”, PED 2014/68/EU ze znakiem CE, UDT i GOST (EAC).

Oferujemy realizacje kompleksowe – inżynieria, zakupy, wytwarzanie, instalacja, uruchomienie – jak i poszczególne ich etapy.

Polimer_business_profile_3
Swoją konkurencyjną przewagę widzimy w realizowaniu niestandardowych projektów, wymagających:
  • zrozumienia specyfiki i potrzeb Klienta;
  • doskonałej organizacji współpracy z Klientem;
  • dużej wiedzy i doświadczenia inżynierskiego i produkcyjnego;
  • doskonałej znajomości światowego rynku niestandardowych materiałów;
  • szerokiego zakresu umiejętności, uprawnień i certyfikatów.
Posiadamy własne biuro projektowe i laboratorium badań NDT.