Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Jeżeli trafili Państwo na tę stronę, to znak, że cenią Państwo prywatność. Doskonale to rozumiemy i dlatego ochrona danych osób zgłaszających się do nas jest sprawą najwyższej wagi.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, do których dostęp uzyskujemy przy Państwa wejściu do naszego serwisu: www.polimer.tech (dalej „serwis”) przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności i cookies, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres mailowy rodo@polimer.tech; lub telefonicznie: +48 606 469 396.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Grzesik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Grzesik Firma Handlowo-Usługowa „Polimer” ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków NIP: 6781832482 REGON: 351151483 (dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami naszej firmy, które np. odwiedzają serwis, kontaktują się z nami mailowo lub telefonicznie. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
  1) nawiązania współpracy;
  2) nawiązania i przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży;
  3) zawarcia umowy i wykonania umowy;
  4) dokonania rozliczeń;
  5) dostarczenia zamówionej usługi,
  6) odpowiedzi na Państwa zapytania;
  7) pobrania katalogu usług.
Jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych od Grzegorz Grzesik Firma Handlowo-Usługowa “Polimer” z siedzibą w Krakowie, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu przesyłania informacji o aktualnych usługach i nowościach oraz ofercie Administratora.
Jeżeli wyraził/a Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newslettera od Grzegorz Grzesik Firma Handlowo-Usługowa „Polimer” z siedzibą w Krakowie, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu przesyłania najnowszych informacji o działalności naszej firmy oraz informacji branżowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM:

Mogą Państwo skontaktować się z nami, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w następujący sposób:
  a) przez wiadomość e-mail na adres: rodo@polimer.tech
  b) telefonicznie pod numerem: +48 606 469 396
  c) pocztą tradycyjną na adres: FHU Polimer Grzegorz Grzesik, ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków

PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

I. Rodzaj przetwarzanych danych i cel przetwarzania: możemy przetwarzać Państwa dane tj. adres IP, pliki cookies, strona internetowa, z której nastąpiło wejście, używana przeglądarka, dane o lokalizacji oraz inne identyfikatory związane z wejściem na naszą stronę. Jeżeli dane te umożliwiają identyfikację Pani/Pana tożsamości stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO. Dane te możemy przetwarzać w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą przetwarzania będzie nasz uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszego serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO możemy przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wówczas nasz uzasadniony interes będzie polegał na ochronie naszych praw. 

II. Okres przechowywania Państwa danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania lub wypełnienia przez nas obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia i ochrony naszych uzasadnionych interesów. W zakresie danych przetwarzanych przez nas na podstawie uzasadnionego interesu, dane mogą być usunięte wcześniej, jeżeli wniesie Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.

III. Odbiorcy Państwa danych: Pani/Pana dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu naszej działalności, w szczególności dostawcom usług prawnych, informatycznych, hostingowych itp., innym osobom w ramach organizacji Administratora, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, jednostkom walczącym z oszustwami i nadużyciami, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Korzystamy także z rozwiązań dostarczanych podmioty trzecie jak Google Analytics oraz mediów społecznościowych – zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności.

ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH:

Pozyskanie przez nas Państwa danych osobowych może mieć miejsce, jeżeli:
  1) sami Państwo podali nam swoje dane osobowe;
  2) dane zostały podane w publicznie dostępnym źródle;
  3) dane zostały nam przekazane podczas Państwa logowania lub korzystania z naszego seriwsu.

DODATKOWY CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

I. DODATKOWY CEL:
  a. wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków lub w sytuacji, gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa z art.6 ust.1 lit .c RODO);
  b. wskazany poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. celem podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);
    a. umożliwienia kontaktu z Panią/Panem oraz obsługi danej umowy;
    b. archiwizacji (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
    c. udokumentowania czynności.

II. NEWSLETTER:
W celu otrzymywania od nas informacji o produktach naszych i naszych partnerów, wydarzeniach i promocjach konieczne jest zapisanie się do naszego newslettera. Dane osobowe podane w momencie zapisywania się do newslettera są przez nas przetwarzane w oparciu o Pani/Pana uprzednią zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne jednak bez podania wskazanych danych zapisanie się nie będzie możliwe. Zawsze mogą Państwo zgodę wycofać, jednak jej wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez nas Państwa danych przed wycofaniem Pani/Pana zgody.

II. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE:
Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych (np. LinkedIn) oraz strony www. W związku z powyższym Administrator przetwarza dane, które zostały pozostawione przez osoby odwiedzające te profile (min. polubienia, komentarze, udostępnienia). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o naszych usługach oraz promowaniu produktów, usług i różnego rodzaju wydarzeń, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych, w celu umożliwienia osobom odwiedzającym prowadzenie aktywności na profilach, przedstawienia informacji o podejmowanych inicjatywnych przez Administratora, przeprowadzania konkursów oraz w celach statystycznych i analitycznych. Dodatkowo dane takich osób mogą być przetwarzane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, poprawianiu jakości świadczonych usług oraz w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez podania danych przetwarzanych w ramach korzystania z portali społecznościowych nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności serwisów.

Podanie danych jest dobrowolne jednak bez podania danych przetwarzanych w ramach korzystania z portali społecznościowych nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności serwisów.

IV. ZGODA MARKETINGOWA:
Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana odrębnej zgody. Bez takiej zgody, nie będzie Pani/Pan otrzymywać od nas informacji, o charakterze handlowym, o które sami Państwo nie wnosiliście.

PAŃSTWA PRAWA:

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1) Prawo do cofnięcia zgody – bez podawania przyczyny, jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Panią/Pana celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2) Prawo do usunięcia danych – bez podawania przyczyny, jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

3) Prawo do wniesienia sprzeciwu – przeciwko przetwarzaniu Pani/Pana danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu lub zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu może spowodować usunięcie danych co oznacza, że Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5) Prawo do poprawienia lub sprostowania Pani/Pana danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres: rodo@polimer.tech.

6) Prawo zażądania od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych.

7) Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody; możecie nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, z tym, że pierwsze przesłanie danych jest darmowe, natomiast w przypadku żądania przesłania danych do większej ilości podmiotów, bądź kolejno innych podmiotów, czynność ta może zostać uzależniona od zapłaty stosownego wynagrodzenia na rzecz administratora.

8) Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że gromadzimy i/lub przetwarzamy Pani/Pana dane sprzecznie z prawem (więcej informacji na: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
Mamy obowiązek poinformować Panią/Pana nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:

Tak, część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich. Przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich może dochodzić w ramach logowania się Państwa na nasze portale społecznościowe, w tym LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Ireland) – zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami ochrony danych osobowych oraz politykami prywatności i cookies tego portalu. Dane, o których mowa dotyczą Pani/Pana imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Pani/Pana reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości.
Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Pani/Pana temat. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

PLIKI COOKIES:

Nasza witryna www.polimer.tech może wykorzystywać pliki „cookies”, które służą do identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny.

I. Co to są pliki cookies:
Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny (np. na komputerze, tablecie, smartfonie). Zazwyczaj zawierają one nazwę witryny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zapisane na Pani/Pana urządzeniu końcowym umożliwiają uzyskanie dostępu do informacji w nich zwartych. Dzięki tym informacjom możliwe jest prawidłowe działanie naszych witryn, ale również dokonywanie analizy statystycznej ruchu na nich, np. uzyskiwanie informacji jakie treści są najczęściej czytane itp. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do zbierania informacji w celach handlowych np. lepszego dostosowania przedstawianych treści i ofert do Pani/Pana preferencji i zainteresowań, ustalonych na podstawie informacji zapisanych w plikach cookies.

II. Podstawa korzystania z plików cookies:
Z plików cookies korzystamy na podstawie Pani/Pana zgody za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi drogą elektroniczną.
W zakresie Pani/Pana zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taką zgodę Pani/Pan wyraża poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że godzi się Pani/Pan na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Pani/Pana przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Pani/Pan korzysta.

III. Zablokowanie plików cookies.
W celu zablokowania przesyłania plików typu „cookies”, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie ciasteczek zarówno po zakończeniu sesji na danej stronie internetowej jak i trwale, zarówno dla danej witryny, jak i dla wszystkich odwiedzanych przez Pani/Pana serwisów internetowych. Informacje w jaki sposób zrezygnować z plików cookies znajdą Państwo w danych podawanych przez dostawcę Pani/Pana przeglądarki, najczęściej w zakładkach Pomoc lub podobnych, np.:
Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.
Prosimy pamiętać, że w wyniku zablokowania plików „cookies”, niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

IV. Gromadzenie danych:
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:
1) czas nadejścia zapytania;
2) czas wysłania odpowiedzi;
3) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony www.polimer.tech nastąpiło przez odnośnik;
4) informacje o przeglądarce użytkownika.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi www.polimer.tech.
Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

V. Wykorzystywanie danych:
Zebrane dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią i podpiętych narzędzi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

VI. Rodzaje plików cookies:
Dla serwisu www.polimer.tech wykorzystujemy m.in. następujące pliki cookies:
1) Działanie cookie Cel – działanie podstawowe tego rodzaju plików cookies, niezbędne do zarządzania Witrynami. Pozwalają nam one rozpoznać, jakim typem Użytkownika Pani/Pan jest i zapewnić zgodnie z tym odpowiednie usługi.
2) Działanie / Analityka – używamy tych plików cookie, żeby analizować, jak nasze witryny są dostępne, używane i jak działają. Te informacje są nam potrzebne do utrzymywania, zarządzania i ciągłego ulepszania naszych usług.
3) Funkcjonalność – te pliki cookie pozwalają nam na zarządzanie pewnymi funkcjami naszych witryn zgodnie z Państwa ustawieniami. Oznacza to, że kiedy kontynuują Państwo używanie witryny lub powrócą do jej używania, możemy dostarczyć Pani/Panu nasze usługi w taki sposób, w jaki Państwo zaznaczyli, aby były dostarczane poprzez rozpoznanie Pani/Pana nazwy użytkownika (np. jeśli witryna wymaga logowania, Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła).
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej. Cookies “stałe” są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VII. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy:
W ramach naszej strony mogą funkcjonować następujące pliki cookies podmiotów trzecich:
  1) LinkedIn
  2) sieć Google, jak np.
    a) Google Analytics;
    b) Google Moja Firma;
    c) Google Tag Manager;
    d) Google Ads.

Plugin LinkedIn
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego LinkedIn. Plugin LinkedIn na naszej stronie jest oznaczony jako logo LinkedIn. Plugin ten bezpośrednio połączy Pani/Pana z naszym profilem na serwerze LinkedIn. LinkedIn może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzali Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie Państwo naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na LinkedIn, LinkedIn zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście Państwo zalogowani, LinkedIn jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że cel i zakres danych gromadzonych przez LinkedIn nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu LinkedIn proponujemy kontakt bezpośrednio z LinkedIn lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby LinkedIn mógł pozyskiwać informacje dotyczące Pani/Pana wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z własnego konta na LinkedIn.

Google
Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Ads, Google Moja Firma and Google Tag Manger. Google Analytics and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

VIII. W jaki sposób mogą Państwo zarządzać swoją prywatnością?
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności i cookies. Dla Państwa wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w tym miejscu. Poniżej znajdą Państwo przykładową listę możliwości zarządzania swoją prywatnością:
1) ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
2) wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies;
3) dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies;
4) tryb incognito w przeglądarce internetowej;
5) Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje, a nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.