Firma

Odpowiedzialny biznes

Najważniejszą z dróg prowadzenia odpowiedzialnego biznesu jest bez wątpienia szeroko pojęta równowaga, bez której nie osiągnie się sukcesu w długofalowej perspektywie.

Zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie wysokich osiągnięć w działalności biznesowej przy jednoczesnym angażowaniu się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa, a także wspomaganiu naszych Klientów i dostawców w realizacji tych samych celów.

By nadać kierunek ewolucji naszej firmy i dostawców ku odpowiedzialnemu biznesowi przyjęliśmy Kodeks postępowania etycznego oraz Politykę Odpowiedzialnego Biznesu.

IGEOS
Polimer jest członkiem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się więcej o 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju i działaniach, które możesz podjąć już teraz, aby podążać ścieżką w kierunku szczęśliwej i dostatniej planety. Więcej na stronie UN Global impact initiative.