Współpraca i wsparcie

Międzynarodowy biznes

Międzynarodowy biznes

Polimer jest firmą doświadczoną we współpracy z zagranicznymi partnerami.
Nasz personel posługuje się językiem angielskim. Jeśli trzeba, zapewniamy pracę tłumaczy innych języków (np. w trakcie telekonferencji).
Mamy doświadczenie w realizowaniu różnych wariantów umów międzynarodowych wraz
z towarzyszącymi im gwarancjami bankowymi, akredytywami, itp.
Stosujemy się do przepisów prawa, gospodarczych i celnych danego kraju.
Na co dzień mamy do czynienia z transportem międzynarodowym: morskim, samochodowym, kolejowym i lotniczym.
Szkolimy naszych pracowników w zakresie poszanowania różnic kulturowych.

transport 2

Nasze urządzenia pracują w tych krajach:

Polimer international business 2024
Polska
Rosja
Litwa
Białoruś
Grecja
Węgry
Finlandia
Czechy
Pakistan
Jordania
Nigeria
Niemcy