Współpraca i wsparcie

Komunikacja

Komunikacja

Każda realizacja to inne potrzeby i wymagania naszych Klientów, różne zagadnienia techniczne i organizacyjne. Dlatego, oprócz rzeczy oczywistych, jak jakość i bezpieczeństwo, przykładamy bardzo dużą wagę do zapewnienia sprawnego i rzetelnego przepływu informacji, umożliwiającego pełne wzajemne zrozumienie w odpowiednim czasie. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli komfort współpracy.

Przeprowadzone ankiety potwierdzają, że Nasi Klienci oceniają komunikację z Polimerem zdecydowanie wyżej od konkurencji.

customer-service-1biale

Umiemy słuchać

target-biale

Chcemy pomagać

customer-service

Jesteśmy elastyczni

Sprawna komunikacja

Jedna, wyznaczona do kontaktu z Klientem osoba, nadzoruje proces od zapytania do podpisania umowy i jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich informacji.

Jedna, wyznaczona do kontaktu z Klientem osoba (kierownik projektu), nadzoruje realizację umowy od jej podpisania do końca, i jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich informacji.

Nasz wykwalifikowany zespół odpowiada na pytania szybko, sprawnie i wyczerpująco, w sposób dla Ciebie wygodny.

Szybko podejmujemy wiążące decyzje dzięki płaskiej strukturze organizacji. Własny dział prawny zapewnia bezzwłoczne analizowanie umów.

Przejrzystość

Zwyczajowy proces realizacji wygląda następująco:

1. Zapytanie

2. Konsultacje z Klientem w razie potrzeby: techniczne, technologiczne, dotyczące wymagań prawnych, możliwe propozycje modernizacyjne, itp.

3. Oferta

4. Zawarcie umowy

5. Inżynieria i projektowanie

6. Przegląd projektu przez Klienta

7. Zatwierdzenie projektu w niezależnej jednostce inspekcyjnej

8. Wytwarzanie – Badania NDT - Badania międzyoperacyjne niezależnej jednostki inspekcyjnej

9. Próby wytrzymałościowe/szczelności w obecności przedstawiciela niezależnej jednostki inspekcyjnej

10. Odbiór urządzenia przez niezależną jednostkę inspekcyjną

11. Operacje związane z zapewnieniem antykorozyjności: nanoszenie powłok malarskich / szkiełkowanie / utrwalane na gorąco powłoki fenolowe (sekafenowanie) / aluminiowanie

12. Dostawa / Montaż

13. Rozruch

14. Serwis gwarancyjny

  • Informujemy o postępie i efektach prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i/lub na życzenie; poprzez raporty pisemne, ale także dokumenty inspekcyjne, zdjęcia czy nagrania wideo.
  • Zapraszamy także do osobistych odwiedzin na każdym etapie realizacji. (Nawiasem mówiąc Kraków jest wymieniany przez wiele portali i czasopism podróżniczych za jedną z najciekawszych destynacji turystycznych „city break” i biznesowych świata).
  • Odpowiadamy na wszystkie pytania i uwagi zgłaszane przez Klienta na każdym etapie realizacji.
  • Informujemy natychmiast o zdarzeniach losowych.

Etyka

  • W relacjach międzyludzkich odnosimy się z szacunkiem i kulturą osobistą do naszych partnerów.
  • Jesteśmy uczciwi.
  • Rozumiemy różnorodności kultur.