Współpraca i wsparcie

Komunikacja

Komunikacja

Każda realizacja to inne potrzeby i wymagania naszych Klientów, różne zagadnienia techniczne i organizacyjne. Dlatego, oprócz rzeczy oczywistych, jak jakość i bezpieczeństwo, przykładamy bardzo dużą wagę do zapewnienia sprawnego i rzetelnego przepływu informacji, umożliwiającego pełne wzajemne zrozumienie w odpowiednim czasie. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli komfort współpracy.

Przeprowadzone ankiety potwierdzają, że Nasi Klienci oceniają komunikację z Polimerem zdecydowanie wyżej od konkurencji.

customer-service (1)biale

Umiemy słuchać

target - biale

Chcemy pomagać

customer-service

Jesteśmy elastyczni

Sprawna komunikacja

Jedna, wyznaczona do kontaktu z Klientem osoba, nadzoruje proces od zapytania do podpisania umowy i jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich informacji.

Jedna, wyznaczona do kontaktu z Klientem osoba (kierownik projektu), nadzoruje realizację umowy od jej podpisania do końca, i jest odpowiedzialna za udzielanie wszelkich informacji.

Nasz wykwalifikowany zespół odpowiada na pytania szybko, sprawnie i wyczerpująco, w sposób dla Ciebie wygodny.

Szybko podejmujemy wiążące decyzje dzięki płaskiej strukturze organizacji. Własny dział prawny zapewnia bezzwłoczne analizowanie umów.

Przejrzystość

Zwyczajowy proces realizacji wygląda następująco

1. Zapytanie

2. Oferta

3. Zawarcie umowy

4. Projekt techniczny

5. Przegląd projektu przez Klienta

6. Zatwierdzenie projektu przez Jednostkę Inspekcyjną

7. Zakupy

8. Wytwarzanie i inspekcja Jednostki Inspekcyjnej

9. Próby wytrzymałościowe / szczelności

10. Odbiór Jednostki Inspekcyjnej

11. Transport

12. Montaż

13. Serwis gwarancyjny

  • Informujemy o postępie i efektach prac zgodnie z ustalonym harmonogramem i/lub na życzenie; poprzez raporty pisemne, ale także dokumenty inspekcyjne, zdjęcia czy nagrania wideo.
  • Zapraszamy także do osobistych odwiedzin na każdym etapie realizacji. (Nawiasem mówiąc Kraków jest wymieniany przez wiele portali i czasopism podróżniczych za jedną z najciekawszych destynacji turystycznych „city break” i biznesowych świata).
  • Odpowiadamy na wszystkie pytania i uwagi zgłaszane przez Klienta na każdym etapie realizacji.
    Informujemy natychmiast o zdarzeniach losowych.

Etyka

  • W relacjach międzyludzkich odnosimy się z szacunkiem i kulturą osobistą do naszych partnerów.
  • Jesteśmy uczciwi.
  • Rozumiemy różnorodności kultur.