Firma

Jakość

Jakość rozumiemy nie tylko jako spełnianie zapisanych wymagań Klienta, ale także (jako firma posiadająca przewagę kwalifikacji specjalistycznych) oferowanie wysokich standardów bez względu na zapisy umowne.

O jakości naszych produktów i usług świadczą między innymi, wieloletnia współpraca z Klientami, bezawaryjna praca urządzeń na instalacjach przemysłowych oraz posiadane certyfikaty i referencje. Wdrożone w firmie Polimer Systemy Zarządzania uznanych branżowych norm międzynarodowych i polskich regulują wiele aspektów naszej działalności. Pełna lista certyfikatów jest dostępna tutaj right arrow granatright arrow granat.

Poniżej podajemy niektóre wybrane szczegóły i dodatkowe informacje dotyczące zarządzania jakością:

Klienci

Jesteśmy audytowani z wynikiem pozytywnym przez Klientów. 

W sposób zorganizowany pytamy Klientów o ocenę naszej firmy w celu poprawy jej funkcjonowania i satysfakcji Klienta.

Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane są jednoosobowo przez wyznaczonych pracowników. Polimer dba o to, żeby na każdym etapie zakres odpowiedzialności był jasno określony. 

Kwalifikacje i kompetencje

Od momentu powstania firmy Polimer, nasze działy inżynieryjne, projektowe, produkcyjne, badań NDT i zarządzania zdobyły i rozwinęły znaczną wiedzę i umiejętności. Stale weryfikujemy i poszerzamy nasze kwalifikacje zawodowe. Nasz zespół jest w stanie opracować rozwiązanie, którego oczekujesz.

Kontrola jakości

Niezależny Dział Kontroli Jakości monitoruje każdy element produkowanych urządzeń od dostawy materiału do wyjazdu gotowego produktu.

Własne laboratorium badań nieniszczących (NDT) right arrow granatright arrow granat zapewnia maksymalną dokładność w krótkim czasie następujących typów badań: RTUTUTTPTMTVTHTPMILT, endoskopowych.

Gotowe urządzenia testujemy przy pomocy prób ciśnieniowych wodnych bądź helowych.

Transport

Już na etapie projektowania przewidujemy dla konkretnej dostawy wygodne dla odbiorcy i bezpieczne w transporcie, przeładunku i składowaniu konstrukcje transportowe, skrzynie, opakowania, itp.

Zabezpieczamy przed korozją każdą dostawę w sposób adekwatny do jej przedmiotu, np. przy użyciu azotu, inhibitorów czy szczelnych osłon.

Opisujemy dostawy w sposób czytelny, przejrzysty i szczegółowy: w dokumentach i fizycznie na opakowaniach.

Ubezpieczamy transporty.

Sprawdzamy wymagania prawne dotyczące transportu.

Doświadczenie w transporcie międzynarodowym i krajowym pozwala nam na współpracę ze sprawdzonymi przewoźnikami.

Ząrzadzanie

Procesy zarządzania są poddane ciągłej ocenie i doskonaleniu, w co zaangażowane jest kierownictwo i wszyscy pracownicy. 

Wspieramy zaangażowanie pracowników, ażeby wizja rozwoju firmy oraz osobista pracowników były zbieżne. 

Wdrażamy narzędzia zwiększające sprawność i kontrolę przepływu informacji.

Współpraca

Wspieramy współpracę pomiędzy pracownikami utrzymując płaską strukturę organizacji. Systemowe konsultacje pomiędzy działami, pozwalają na pełne zrozumienie i spełnienie wymagań Klienta: od oferty po wykonanie umowy.

Inżynieria i projektowanie

Dużą wagę przykładamy do kompletności i szczegółowości dokumentacji, ażeby w sposób przejrzysty dostarczała użytkownikowi wszelkich niezbędnych informacji. 

Regularnie sprawdzamy poprawność działania programów obliczeniowych.

Materiały i wyroby

Kwalifikujemy dostawców.

Sprawdzamy zakres i aktualność odpowiednich uprawnień producenta.

Weryfikujemy atesty materiałowe i inne dokumenty kontroli.

Sprawdzamy wymiary, kompletności oznaczeń i ich zgodności z atestami.

Nasze laboratorium NDT rutynowo bada skład chemiczny (PMI).

Stosujemy metodę wiroprądów do badania rur.

Wykonujemy dodatkowe badania potwierdzające zapisane w atestach własności materiału (np. zawartość ferrytu) w sytuacjach, kiedy mają strategiczne znaczenie dla procesu spawania, odporności na medium, itp. 

Jedna wyznaczona osoba – Kierownik Projektu – zwalnia dany materiał do produkcji w oparciu o raporty z kontroli.

Osobno składujemy i przetwarzamy stale stopowe.

Polimer realizuje cele jakościowe, środowiskowe i odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Polimerowa biała strzałka