Firma

Jakość

Jakość rozumiemy nie tylko jako spełnianie zapisanych wymagań Klienta, ale także (jako firma posiadająca przewagę kwalifikacji specjalistycznych) oferowanie wysokich standardów bez względu na zapisy umowne.

O jakości naszych produktów i usług świadczą między innymi, wieloletnia współpraca z Klientami, bezawaryjna praca urządzeń na instalacjach przemysłowych oraz posiadane certyfikaty i referencje. Wdrożone w firmie Polimer Systemy Zarządzania uznanych branżowych norm międzynarodowych i polskich regulują wiele aspektów naszej działalności. Pełna lista certyfikatów jest dostępna tutaj .

Poniżej podajemy niektóre wybrane szczegóły i dodatkowe informacje dotyczące zarządzania jakością:

Klienci

Jesteśmy audytowani z wynikiem pozytywnym przez Klientów. 

W sposób zorganizowany pytamy Klientów o ocenę naszej firmy w celu poprawy jej funkcjonowania i satysfakcji Klienta.

Odpowiedzialność

Decyzje podejmowane są jednoosobowo przez wyznaczonych pracowników. Polimer dba o to, żeby na każdym etapie zakres odpowiedzialności był jasno określony. 

Kwalifikacje i kompetencje

Od momentu powstania firmy Polimer, nasze działy inżynieryjne, projektowe, produkcyjne, badań NDT i zarządzania zdobyły i rozwinęły znaczną wiedzę i umiejętności. Stale weryfikujemy i poszerzamy nasze kwalifikacje zawodowe. Nasz zespół jest w stanie opracować rozwiązanie, którego oczekujesz.

Kontrola jakości

Niezależny Dział Kontroli Jakości monitoruje każdy element produkowanych urządzeń od dostawy materiału do wyjazdu gotowego produktu.

Własne Laboratorium Badań NDT  zapewnia maksymalną dokładność w krótkim czasie następujących typów badań: PT, MT, VT, RT, UT, UTT, LT, HT, PMI, endoskopowych.

Gotowe urządzenia testujemy przy pomocy prób ciśnieniowych wodnych bądź helowych.

Transport

Już na etapie projektowania przewidujemy dla konkretnej dostawy wygodne dla odbiorcy i bezpieczne w transporcie, przeładunku i składowaniu konstrukcje transportowe, skrzynie, opakowania, itp.

Zabezpieczamy przed korozją każdą dostawę w sposób adekwatny do jej przedmiotu, np. przy użyciu azotu, inhibitorów czy szczelnych osłon.

Opisujemy dostawy w sposób czytelny, przejrzysty i szczegółowy: w dokumentach i fizycznie na opakowaniach.

Ubezpieczamy transporty.

Sprawdzamy wymagania prawne dotyczące transportu.

Doświadczenie w transporcie międzynarodowym i krajowym pozwala nam na współpracę ze sprawdzonymi przewoźnikami.

Ząrzadzanie

Procesy zarządzania są poddane ciągłej ocenie i doskonaleniu, w co zaangażowane jest kierownictwo i wszyscy pracownicy. 

Wspieramy zaangażowanie pracowników, ażeby wizja rozwoju firmy oraz osobista pracowników były zbieżne. 

Wdrażamy narzędzia zwiększające sprawność i kontrolę przepływu informacji.

Współpraca

Wspieramy współpracę pomiędzy pracownikami utrzymując płaską strukturę organizacji. Systemowe konsultacje pomiędzy działami, pozwalają na pełne zrozumienie i spełnienie wymagań Klienta: od oferty po wykonanie umowy.

Inżynieria i projektowanie

Dużą wagę przykładamy do kompletności i szczegółowości dokumentacji, ażeby w sposób przejrzysty dostarczała użytkownikowi wszelkich niezbędnych informacji. 

Regularnie sprawdzamy poprawność działania programów obliczeniowych.

Materiały i wyroby

Kwalifikujemy dostawców.

Sprawdzamy zakres i aktualność odpowiednich uprawnień producenta.

Weryfikujemy atesty materiałowe i inne dokumenty kontroli.

Sprawdzamy wymiary, kompletności oznaczeń i ich zgodności z atestami.

Nasze laboratorium NDT rutynowo bada skład chemiczny (PMI).

Stosujemy metodę wiroprądów do badania rur.

Wykonujemy dodatkowe badania potwierdzające zapisane w atestach własności materiału (np. zawartość ferrytu) w sytuacjach, kiedy mają strategiczne znaczenie dla procesu spawania, odporności na medium, itp. 

Jedna wyznaczona osoba – Kierownik Projektu – zwalnia dany materiał do produkcji w oparciu o raporty z kontroli.

Osobno składujemy i przetwarzamy stale stopowe.

Polimer realizuje cele jakościowe, środowiskowe i odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Polimerowa biała strzałka