Firma

Do pobrania

    Chłodnica gazu syntezowego
        #90 – 186 bar – 193°C

    Kocioł parowy: komora spalania i kondensator.
        System kompensacji wydłużeń cieplnych – 80 100 kg + 19 160 kg

    Podkolektory
        815°C – 100 000 h

   Podgrzewacz wsadu do reaktorów
        #40 mm – 1.5Cr-0.5Mo – 27 104 kg

   Zbiornik wody kotłowej
        CFD + MES(FEM)

    Separator gazów nitrozowych
         Dobór wewnętrznego systemu odseparowywania cząstek

    Podgrzewacz gazu ziemnego
         591°C – Alloy 601 – Aluminiowanie

  Podgrzewacz wody kotłowej
        #90 mm – 1.5Cr-0.5Mo – 43 350 kg

    Kondensator kwasu octowego
        Tytan – platerowanie wybuchowe – próby helowe