Firma

Do pobrania

fa download    Alkilacja HF – wymiana aparatów
        API 751 – 6 aparatów + orurowanie + podesty – skanowanie 3D

fa download    Chłodnica gazu syntezowego
        #90 – 186 bar – 193°C

fa download    Kocioł parowy: komora spalania i kondensator.
        System kompensacji wydłużeń cieplnych – 80 100 kg + 19 160 kg

fa download    Podkolektory
        815°C – 100 000 h

fa download   Podgrzewacz wsadu do reaktorów
        #40 mm – 1.5Cr-0.5Mo – 27 104 kg

fa download   Zbiornik wody kotłowej
        CFD + MES(FEM)

fa download    Separator gazów nitrozowych
         Dobór wewnętrznego systemu odseparowywania cząstek

fa download    Podgrzewacz gazu ziemnego
         591°C – Alloy 601 – Aluminiowanie

fa download   Podgrzewacz wody kotłowej
        #90 mm – 1.5Cr-0.5Mo – 43 350 kg

fa download    Kondensator kwasu octowego
        Tytan – platerowanie wybuchowe – próby helowe