Firma

Certyfikaty

Każdy wytwarzany przez nas produkt spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe, odpowiednie przepisy krajowe i wiodące normy międzynarodowe. Światowe certyfikaty firmy Polimer świadczą o poziomie naszych kwalifikacji i zarządzania. Oprócz poniższych uprawnień, każdorazowo, gdy to jest wymagane, ocenie podlegają procesy projektowaniawytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z europejską Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/EU.

ASME U

Świadectwo upoważniające do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych zgodnie z ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja VIII Dywizja 1

ASME U2

Świadectwo upoważniające do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych zgodnie z ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja VIII Dywizja 2

PED 2014/68/UE

Certyfikat Zgodności UE potwierdzający spełnienie wymagań Dyrektywy 2014/68/UE

UDT WYTWARZANIE ZBIORNIKÓW

Uprawnienie do wytwarzania
urządzeń bezciśnieniowych i niskociśnieniowych
do materiałów trujących lub żrących

UDT NAPRAWY

Uprawnienie do wykonywania napraw
kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników
bezciśnieniowych i niskociśnieniowych
do materiałów trujących lub żrących

UDT MODERNIZACJE

Uprawnienie do dokonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych i zbiorników stałych ciśnieniowych

UDT WYTWARZANIE ELEMENTÓW

Uprawnienie do
wytwarzania elementów
urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

PED 2014/68/UE
RUROCIĄGI

Certyfikat Zgodności UE potwierdzający spełnienie wymagań dyrektywy dla rurociągów technologicznych

PED 2014/68/EU

Annex I, Para. 3.1

Potwierdzenie kompetencji producenta do wykonywania połączeń spawanych

POLIMER LABORATORY

CERTYFIKAT UDT

Świadectwo uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych

POLIMER LABORATORY ASME

Kwalifikowanie i certyfikacja personelu badań nieniszczących zgodnie z przepisami ASME

EN ISO 3834-2

Ocena procesu spawalniczego


EN 1090-1 EXC3

Zakładowa Kontrola Produkcji


EN 1090-2 EXC3

Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji

EN 764-5

System Przenoszenia Oznaczeń

ISO 14001 / ISO 45001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 9001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

 

ISO 9001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością