Firma

Certyfikaty

Każdy wytwarzany przez nas produkt spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe, odpowiednie przepisy krajowe i wiodące normy międzynarodowe. Światowe certyfikaty firmy Polimer świadczą o poziomie naszych kwalifikacji i zarządzania. Oprócz poniższych uprawnień, każdorazowo, gdy to jest wymagane, ocenie podlegają procesy projektowaniawytwarzania urządzeń ciśnieniowych zgodnie z europejską Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/EU.

ASME U

Świadectwo upoważniające do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych zgodnie z ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja VIII Dywizja 1

ASME U2

Świadectwo upoważniające do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych zgodnie z ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sekcja VIII Dywizja 2

UDT MODERNIZACJE

Uprawnienie do dokonywania modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych i zbiorników stałych ciśnieniowych

UDT NAPRAWY

Uprawnienie do 
wykonywania napraw kotłów parowych,
kotłów wodnych i zbiorników stałych ciśnieniowych

UDT WYTWARZANIE ZBIORNIKÓW

Uprawnienie do wytwarzania 
urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

UDT WYTWARZANIE ELEMENTÓW

Uprawnienie do
wytwarzania elementów
urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

2014/68/UE moduł A2

Certyfikat Zgodności UE potwierdzający spełnienie wymagań Modułu A2 Dyrektywy 2014/68/UE dla rurociągów technologicznych

POLIMER LABORATORY

CERTYFIKAT UDT

Świadectwo uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych

POLIMER LABORATORY ASME

Kwalifikowanie i certyfikacja personelu badań nieniszczących zgodnie z przepisami ASME

ISO 9001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością

 

ISO 14001 / ISO 45001

Certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

EN ISO 3834-2

Ocena procesu spawalniczego


EN 1090-1 EXC3

Zakładowa Kontrola Produkcji


EN 1090-2 EXC3

Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji

EN 764-5

System Przenoszenia Oznaczeń

EN 15085-2

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

1

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

2

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych